Product AF1588

Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Monitor Woonvormen Dementie 2008-2017

De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 iedere 2 tot 3 jaar uitgevoerd, in 2016-2017 onder 49 woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen met dementie. In deze vierde meetronde van 2016-2017 is voor het eerst de ervaren zorgbelasting van familieleden zichtbaar toegenomen. Een soortgelijke toename is afgelopen jaar voor het eerst gevonden in de Dementiemonitor van Alzheimer Nederland en het Nivel onder mantelzorgers van mensen met dementie thuis. Met name familieleden die een grotere structurele bijdrage leveren aan de zorg voelen zich meer belast. Tegelijkertijd zien we dat juist familie die zich meer partner voelt in de zorg voor hun naaste zich minder belast voelt. Het vinden van de goede balans tussen betrokkenheid en belasting blijkt lastig.

In ‘Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2017’ zijn de ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar gebundeld. In de andere publicaties zijn thema’s die momenteel spelen in de dementiezorg nader onder de loep genomen, namelijk 1) informele zorg, 2) leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking en 3) onbegrepen gedrag.

Marleen Prins, Ceciel Heijkants, Bernadette Willemse
Informele zorg in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie: Monitor Woonvormen Dementie.
Artikelnummer AF1594.

Ceciel Heijkants, Marleen Prins, Bernadette Willemse
Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie: Monitor Woonvormen Dementie. Artikelnummer AF1595.

Marleen Prins, Ceciel Heijkants, Bernadette Willemse
Onbegrepen gedrag in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie: Monitor Woonvormen Dementie.
Artikelnummer AF1596.

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
93
Productnummer
AF1588
Jaar van uitgave
2018
Auteur
M. Prins, C. Heijkants, B. Willemse

Gratis download


Dossier_Dementie Thema_ErnstigePsychischeAandoeningen