Product AF1175

Monitor Woonvormen Dementie

Trends en succesfactoren in de verpleegzorg voor mensen met dementie 2008-2011

In deze publicatie leest u welke ontwikkelingen zich over de periode 2008-2011 in de deelnemende instellingen hebben voorgedaan. De resultaten worden in verband gebracht met het gevoerde (overheids)beleid van de afgelopen jaren, en de initiatieven voor kwaliteitsverbetering die binnen de verpleeghuissector hebben plaatsgevonden.

Ook zijn de thema’s ‘Persoonsgerichte zorg’ en ‘Betrokkenheid van familie’ nader onder de loep genomen. Deze thema’s zijn eerder in de Monitor belangrijke succesfactoren in de intramurale zorg voor mensen met dementie gebleken. De uitgave biedt daarmee aanknopingspunten voor verbeteringen van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie en voor het personeelsbeleid in deze sector.

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
106
Productnummer
AF1175
Jaar van uitgave
2012
Auteur
B. Willemse, D. Smit, J. de Lange, A.M. Pot
ISBN
978-90-5253-732-0

Gratis download


Dossier_Dementie