Product AF0943

Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij Suïcidaliteit

Aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten

De continuïteit van zorg voor patiënten met suïcidaal gedrag is een van de belangrijkste aandachtspunten in de huidige organisatie van de zorgpraktijk. Door het ontbreken van sluitende afspraken in de keten ontvangen suïcidale patiënten niet altijd de juist (na)zorg. Daarom is er een landelijk protocol suïcidepreventie opgesteld.

Het 'Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit' is bedoeld voor huisartsen, spoedeisende hulp (SEH), acute en consultatieve psychiatrie en de reguliere GGZ. Het bevat concrete handvatten voor afspraken op lokaal niveau over ieders taken en verantwoordelijkheden, de overdracht en terugkoppeling rondom patiënten en de wijze van evalueren en borgen van de samenwerking.

Het Kwaliteitsdocument bestaat uit 3 delen:

  • Deel 1 bevat een stappenplan
  • Deel 2 bevat inhoudelijke bouwstenen
  • Deel 3 bevat een checklist

Met deze set van afspraken weten alle partijen waar hun verantwoordelijkheden beginnen én eindigen, en wat zij van elkaar mogen verwachten.

 

 

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
43
Productnummer
AF0943
Jaar van uitgave
2010
Auteur
M. Hermens, H. van Wetten, H. Sinnema
ISBN
978-905253-662-0

Gratis download

€ 14,95

Dossier_RichtlijnenZorgstandaardenImplementatie