Product AF1378

Implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk in de GGZ - Kernrapport

Een landelijke meting van de implementatiegraad en een verdieping aan de hand van praktijksituaties

Routine Outcome Monitoring (ROM) is de afgelopen jaren breed ingevoerd in de GGZ. Hierbij is de nadruk komen te liggen op ROM ten behoeve van benchmarking en is verhoudingsgewijs minder aandacht besteed aan de primaire functie van ROM: het ondersteunen van individuele behandeltrajecten. Het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut gevraagd om onderzoek te doen naar de implementatie van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument.

In dit kernrapport worden de hoofdbevindingen van het onderzoek beschreven waarbij achtereenvolgens wordt ingegaan op:

  • de resultaten van een landelijke enquête onder behandelaren naar de implementatiegraad van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument, zowel bij instellingen als bij vrijgevestigde solo- of groepspraktijken;
  • de bevindingen uit interviews met behandelaren, cliënten(vertegenwoordigers), (team)managers en ROM-coördinatoren bij zeven praktijksituaties in instellingen en vijf vrijgevestigde praktijken waar ROM relatief goed geïmplementeerd is als klinisch ondersteuningsinstrument; en
  • aanknopingspunten waarmee de implementatiegraad van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument zou kunnen worden vergroot.

Bij het kernrapport hoort een achtergrondrapport waarin gedetailleerd wordt ingegaan op respectievelijk de toegepaste onderzoeksmethoden, de enquêteresultaten en de verslagen van de interviews. Het achtergrond rapport vindt u hier.

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
60
Productnummer
AF1378
Jaar van uitgave
2015
Auteur
J. Nuijen, B. van Wijngaarden, M. Veerbeek, G. Franx, J. Meeuwissen, M. van Bon-Martens
ISBN
978-90-5253-760-3

Gratis download

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.