Product AF1336

Monitor Stedelijk Kompas 2013

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten

Het Stedelijk Kompas is de overkoepelende naam van het plan van aanpak van centrumgemeenten om de aantallen dakloze mensen te verminderen, hen te laten doorstromen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, hun kwaliteit van leven te verbeteren en de met dakloosheid gepaard gaande overlast te verminderen. Dit vijfde jaarbericht geeft een indruk van de ontwikkeling van het Stedelijk Kompasbeleid, de aantallen dakloze mensen, de bereikte resultaten en de verrichte inspanningen in negenendertig centrumgemeenten.

Het verbeteren van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang heeft bij de meeste centrumgemeenten prioriteit. Daarnaast richt men het beleid op preventie en het voorkómen van dakloosheid.

Specifieke aandacht is er dit jaar voor schuldhulpverlening voor dak- en thuislozen mensen. Ruim de helft van de gemeenten heeft werk- of uitvoeringsafspraken gemaakt die eraan bijdragen dat de schulden sneller worden gestabiliseerd. Tegelijkertijd liggen hier nog mogelijkheden voor verbetering. Ook wordt ingegaan op de groep ‘nieuwe daklozen’: mensen die door schulden, werkloosheid en hypotheeklast dakloos zijn geworden, zonder dat er sprake is van psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen.

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
142
Productnummer
AF1336
Jaar van uitgave
2014
Auteur
M. Planije, L. Hulsbosch, M. Tuynman

Gratis download

€ 24,95

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.