Product AF1247

Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB)

In profiel

Er zijn in Nederland vijf supraregionale klinische behandelcentra voor intensieve behandeling die bekend staan als KIB: Klinieken voor Intensieve Behandeling. Zij hebben het Trimbos-instituut gevraagd ondersteuning te bieden bij het opstellen van een profielbeschrijving. Dit, om het bijzondere karakter van de KIB's kenbaar te maken. De KIB's hebben in de loop der jaren veel expertise opgebouwd om cliënten met zeer complexe psychiatrische aandoeningen adequaat te behandelen en te begeleiden en binnen een bepaalde periode terug te plaatsen naar de verwijzende instellingen of andere passende vervolgvoorzieningen. Deze beschrijving is bedoeld voor ketenpartners en externe stakeholders en maakt duidelijk op welke doelgroep de KIB zich richt, hoe de samenwerking met ketenpartners vorm krijgt, vanuit welke visie de KIB's werken en hoe de behandeling vorm krijgt. De profielbeschrijving maakt duidelijk waar de KIB's voor staan en wat hen onderscheidt van de reguliere GGZ.

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
65
Productnummer
AF1247
Auteur
S. van Rooijen, L. Neijmeijer
Uitgever
Trimbos-instituut

Gratis download

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.