Product AF0971

Documenten instrumenten voor professionals Partnership Depressiepreventie

2007 - 2010

Het Partnership Depressiepreventie (PDP) werkt aan agendasetting van depressiepreventie bij lokaal beleid, professionals en publiek. Voor professionals binnen zorg en welzijn zijn vijf documenten en instrumenten beschikbaar. Allen hebben betrekking op signaleren, screening en doorverwijzing. Deze zijn apart te downloaden (zie hieronder) en gebundeld te downloaden en te koop (zie linkerkolom).

1. Signaleren en screenen depressiepreventie door beroepsgroepen. Eindverslag (42 p.)
 Ondersteuning toeleiding naar interventies voor depressiepreventie – huisartsen/POH-GGZ – bedrijfsartsen – jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen – maatschappelijk werkers – wijkverpleegkundigen

2. Screeningsinstrumenten depressiepreventie. Een overzicht naar leeftijdsgroepen (12 p.)
 Overzicht vragenlijsten screenen depressie – jeugd – volwassenen – ouderen

3. Risicoprofielen depressiepreventie (13 p.)
 Ordening risicofactoren –  jeugd – volwassenen – ouderen

4. Deskundigheidsbevordering depressiepreventie. Een format (9 pag.)
 Format scholingsmodule voor opleiding en nascholing – signaleren depressie – voorbeelden

5. Depressiepreventie. Handreiking voor bedrijfsartsen (48 p.)
 Theoretische informatie en praktische handvatten – interventies

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
136
Productnummer
AF0971
Jaar van uitgave
2010
Auteur
Partnership Depressiepreventie

Gratis download