Product AF0806

Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis

De richtlijn geeft adviezen, aanbevelingen en handelingsinstructies voor diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. De adviezen en aanbevelingen worden niet alleen in de ggz gebruikt, maar zijn ook bruikbaar voor de huisarts, en andere disciplines betrokken bij de zorg voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. De richtlijn kan ook een beslissingsondersteunend instrument zijn voor patiënten en hun naasten.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • patiënten- en familieperspectief
  • diagnostiek en indicatiestelling
  • psychotherapeutische interventies
  • verpleegkundige zorg
  • vaktherapieën
  • farmacotherapeutische interventies
  • comorbiditeit
  • kosteneffectiviteit
  • organisatie van zorg
Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
240
Productnummer
AF0806
Jaar van uitgave
2008
Auteur
Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijn ontwikkeling in de GGZ
€ 22,95