Product AF0772

Naar een Zorgstandaard Depressie

Checklists depressiezorg voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Dit boek behandelt twee checklisten:

  • Checklist Gebruik van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie, bedoeld om het gebruik van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie te kunnen vaststellen
  • Checklist Kwaliteit van Depressiezorg, bedoeld om de kwaliteit van de depressiezorg te kunnen monitoren

Conceptversies van de beide checklists zijn ter beoordeling voorgelegd aan een viertal zorgverzekeraars en hun commentaren op basis van bruikbaarheid bij de zorginkoop zijn verwerkt in de eindversies.

Bij het ontwikkelen van de beide checklists is beoogd klinisch relevante indicatoren te kiezen. Met dit toetsingskader worden de contouren geschetst van een landelijke Zorgstandaard Depressie die goede en passende depressiezorg omschrijft, volgens de state-of-the-art. Hiermee wordt een start gemaakt met het meten van een aantal specifieke en generieke indicatoren in het uitkomstenkwadrant van depressiemanagement.

De Zorgstandaard Depressie beoogt een werkwijze te bewerkstelligen waarin sturen op positieve uitkomsten, meten van vorderingen in behandelresultaten en inzetten van kortcyclische verbeterprocessen gebaseerd op de Zorgstandaard Depressie gemeengoed worden voor zorgprofessionals, zorgmanagers, zorgverzekeraars, beleidsmakers, toezichthouders en patiënten.

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
45
Productnummer
AF0772
Jaar van uitgave
2007
Auteur
J.A.C. Meeuwissen, R. Boomstra, A.L.C.M. Henkelman
ISBN
9789052536002

Gratis download


Dossier_DiagnostiekEnBehandelingVanDepressieEnAngststoornissen