Webwinkel

Producten doorzoeken

Er zijn 15 resultaten gevonden.

Suïcide voorkomen via de media

een handreiking voor mediaprofessionals

Downloads · 2019 Als mediaprofessional kun je bijdragen aan het voorkómen van suïcides. Deze handreiking is voor woordvoerders, journalisten en andere professionals die media-uitingen produceren over of..

Meer informatie

Suïcidepreventie via massamedia

het zoeken naar hulp stimuleren / Projectrapportage

Boeken en Rapporten · 2018 Ieder jaar overlijden ruim 1800 mensen door suïcide (zelfdoding). Berichten in de massamedia (bijv. in kranten) spelen daar mogelijk een belangrijke rol in. In een groot aantal wetenschappelijke..

Meer informatie

E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk

Beter signaleren, bespreken en doorverwijzen door wijkprofessionals

Boeken en Rapporten · 2018 Veel wijkteams hebben hun handen vol aan complexe casussen in de wijk. Psychische problematiek (van lichte klachten tot een zware depressie) speelt daarbij vaak een rol. Met behulp van een training..

Meer informatie

Slechte slaap: een probleem voor de volksgezondheid?

Een strategische verkenning

Boeken en Rapporten · 2018 Is slechte slaap een probleem voor de volksgezondheid? En zo ja, wat zijn aandachtspunten op het gebied van kennis en preventie? Om deze vraag te beantwoorden, zetten we in deze strategische..

Meer informatie

Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg

Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Boeken en Rapporten · 2018 Het rapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie. Het rapport brengt ook de verschillende partijen in de keten van depressiezorg in beeld: van..

Meer informatie