Webwinkel

Producten doorzoeken

Er zijn 591 resultaten gevonden.

Monitor drugsincidenten 2016

Factsheet 2016

Factsheets · 2017 De Monitor Drugsincidenten (MDI) geeft indicaties over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De MDI baseert zich op gegevens verzameld door ambulancediensten,..

Meer informatie

Factsheet 4-FA

Update oktober 2017

Factsheets · 2017 4-Fluoramfetamine (4-FA) is een Nieuwe Psychoactieve Stof (NPS) die sinds 25 mei 2017 op lijst I van de Opiumwet staat en dus als harddrug wordt geclassificeerd. 4-FA wordt in Nederland vooral..

Meer informatie

Life Skills

Bouwstenen voor positieve educatie

Infographic · 2017 Life Skills is een programma voor sociaal-emotioneel vaardigheden voor het basisonderwijs. Het is geschikt voor zowel het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs als voor scholen met..

Meer informatie

Toekomst Beschermd Wonen

Vooronderzoek beleidsplan Beschermd Wonen Nijmegen Rivierenland

Boeken en Rapporten · 2017 De gemeente Nijmegen gaat in 2017, samen met de regiogemeenten, een meerjarig beleidsplan voor beschermd wonen (BW) maken. De gemeente wil daarover graag met de stakeholders in de regio in overleg. ..

Meer informatie

Opvang en beschermd wonen Amersfoort

Analyse van omvang, cliëntkenmerken, hulpvraag en ondersteuningsbehoeften

Boeken en Rapporten · 2017 Eind 2016 werd in de regio Amersfoort gesignaleerd dat de druk op de maatschappelijke opvang fors toenam. Daarnaast waren er signalen over een toename van het aantal zwerf-jongeren. De gemeente..

Meer informatie