Webwinkel

Producten doorzoeken

Er zijn 617 resultaten gevonden.

Verkenning JGZ: Preventiebeleid over roken

Resultaten en aanbevelingen omtrent de rol van de JGZ

Factsheets · 2018 Dit is een verkenning naar de praktijk en het formele beleid in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op het gebied van preventie van meeroken door kinderen. JGZ-professionals bespreken met rokende ouders..

Meer informatie

Herstelondersteunend handelingsplan psychotische aandoeningen in de forensische zorg

Boeken en Rapporten · 2018 Hoe kun je herstelgericht werken binnen de beperkingen van een forensisch kader? Het Herstelondersteunend handelingsplan psychotische aandoeningen in de forensische zorg dat door Fivoor en het..

Meer informatie

Praktijkadvies gebruik nicotinevervangende middelen in de zwangerschap

Folders en Brochures · 2018 In 2017 verscheen het 'addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen'. Dit is een aanvulling op de richtlijn 'Behandeling van tabaksverslaving..

Meer informatie

Meeroken: feiten en cijfers 2016

Infographic · 2018 Vier op de vijf huishoudens heeft een rookverbod binnenshuis. Dit blijkt uit de cijfers over meeroken die zijn samengevat in deze infographic. Van de rokende ouders met thuiswonende kinderen rookte..

Meer informatie

Zien drinken doet drinken?

Publiekssamenvatting

Factsheets · 2018 De factsheet ‘Zien Drinken Doet Drinken?’ geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten van alcoholgebruik in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van..

Meer informatie