Webwinkel

Producten doorzoeken

Er zijn 591 resultaten gevonden.

Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Boeken en Rapporten · 2017 Deze module beschrijft hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (vaak afgekort tot EPA) eruit zou moeten zien. De visie van waaruit deze module is opgesteld, is dat goede zorg het..

Meer informatie

De Rookvrije Generatie als kans voor gemeenten

Een needs-assessment onder gemeentelijke beleidsmakers en GGD-adviseurs

Boeken en Rapporten · 2017 In dit rapport is in kaart gebracht wat de grootste kansen zijn binnen een gemeente voor een succesvolle uitrol van de Rookvrije Generatie. Uit de studie blijkt dat nog maar weinig gemeenten een..

Meer informatie

'Welzijn op Recept'

Factsheets · 2017 'Welzijn op Recept' ondersteunt burgers bij het verhogen van welbevinden en veerkracht. 'Welzijn op Recept' koppelt huisartsen en welzijnsorganisaties direct aan elkaar. De huisarts verwijst door..

Meer informatie

BSO-project voor KOPP/KVO-kinderen

Infographic · 2017 Het Trimbos-instituut start samen met de landelijk coördinator Kindcheck het innovatieve BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (kopp/kvo). Deze kinderen..

Meer informatie

Leerplan Ervaringsdeskundigheid

Boeken en Rapporten · 2017 In het landelijke leerplan worden nadrukkelijk de inzichten uit de Generieke modules Herstelondersteunende zorg en Destigmatisering inzake de taak- en competentiestelling van ervaringsdeskundigen..

Meer informatie