VERS I

VERS I Training (voor patiënten)

De VERS I training is altijd onderdeel van de behandeling. Voorwaarde voor deelname is dat de cursist tijdens de VERS I-training ook contact heeft met een behandelaar. 

Opzet VERS I training

 • Ongeveer 20 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 tot 3 uur
 • Groep van 8 tot 12 personen
 • Twee trainers
 • Speciaal werkboek voor deelnemers

Inhoud programma

 • Voorlichting over emotieregulatieproblematiek: leren omgaan met kwetsbaarheid
 • Gevoelens, gedachten en gedrag observeren en beschrijven en dit dagelijks bijhouden op formulieren. Hierdoor leren deelnemers verbanden tussen hun emoties en gedrag te herkennen en onder woorden te brengen
 • Leren herkennen van gedachten die eigen gevoelens en gedrag negatief beïnvloeden. Deelnemers leren onder andere verschillende ontspanningstechnieken
 • Leren aanpakken van crisissituaties via een emotiehanteringsplan. Aan het einde van de cursus maakt iedere cursist een individueel emotiehanteringsplan. Dit plan blijft na het volgen van de training een hulpmiddel en een richtlijn in de eventuele verdere behandeling
 • Leren ontdekken hoe probleemsituaties ontstaan en hoe die aan te pakken
 • Evenwicht leren aanbrengen in het dagelijks leven, leren goed voor zichzelf te zorgen
 • Steungroep van en voor familie, vrienden en hulpverleners. deelnemers vragen zelf mensen uit hun omgeving voor hun steungroep. zij bespreken met hun steungroep wat ze in de cursus geleerd hebben. zo leert iedereen dezelfde  taal om over problemen te praten. gedurende de VERS-training zijn er twee of drie bijeenkomsten voor leden van de steungroep.