Training

Signaleren van depressie | Online cursus

In zes lessen van 20-30 minuten leert u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten bij cliënten/patiënten te herkennen en adequate actie te ondernemen.

Omschrijving

Met de online cursus "Signaleren van depressie" leert u in zes lessen van elk 20-30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

De online nascholings cursus is door het Trimbos-instituut ontwikkeld in samenwerking met de GGD Hollands Midden en het Leids Universitair Medisch Centrum.
Door een groep van 60 beroepskrachten is de cursus gunstig beoordeeld. Ook blijkt uit een voor- en nameting dat deze cursisten de beoogde kennis en vaardigheden voldoende hebben aangeleerd.

Inhoud

Doel van de cursus is het leren signaleren van depressieve klachten en risico’s bij cliënten die om andere redenen in zorg zijn. In de cursus wordt gebruik gemaakt van een gevarieerd aanbod van oefeningen (quiz, vraag en antwoord, opdrachten aan de hand van filmfragmenten). Cursisten leren aan de hand van observaties bij een drietal (fictieve) cliënten de aard en de ernst van de klachten in te schatten en aan de hand daarvan suggesties te doen voor een vervolg op maat van de cliënt. Opties daarbij zijn bijvoorbeeld deelname aan welzijnsactiviteiten, deelname aan preventieve zorg, of gerichte klachtbehandeling bij de huisarts. Een opleiding op HBO-niveau is vereist.

Cursus online bestellen

U kunt de online cursus Signaleren van depressie bestellen via de webwinkel.  

Doelgroep

Professionals in de nulde- en eerstelijns zorg, ouderenzorg, en thuiszorg die taken hebben op het gebied van signalering van depressie. 

Resultaat

Doel van de cursus is het leren signaleren van depressieve klachten en risico’s bij cliënten die om andere redenen in zorg zijn.

Praktisch

Type
e-Learning
Duur
Zes lessen van elk 20-30 minuten. U kunt zelf bepalen wanneer u de lessen volgt.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij V&VN
Trainer

Meer trainingen