Training

Samen Beslissen in de GGZ | Train de Trainers training

Hoe kun je als behandelaar/ervaringsdeskundige cliënten zo goed mogelijk ondersteunen bij het nemen van beslissingen die betrekking hebben op de behandeling? Vind jij dat ook belangrijk en wil je jouw collega’s daarin trainen?

Omschrijving

Samen beslissen, gedeelde of gezamenlijke besluitvorming, shared decision making: het zijn allemaal termen die zich richten op de verbetering van de communicatie tussen hulpverleners en hun cliënten. Onderzoek heeft aangetoond dat Samen beslissen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz): bijdraagt aan beter geïnformeerde patiënten wat betreft hun ziekte en behandelopties, patiënten stimuleert om actief betrokken te zijn bij besluiten over de behandelopties en positieve invloed heeft op patiënttevredenheid en therapietrouw.

Tijdens deze training (van twee dagdelen) word je opgeleid om de cursus te kunnen geven. Deze train-de-trainer-training richt zich op kennis, attitude en vaardigheden rondom Samen beslissen en hoe informatie uit ROM en kwaliteitsstandaarden hierin een plek hebben. Meer informatie over Samen Beslissen, inclusief filmpje.
Nadat je de training een keer hebt gegeven, volgt er een terugkomochtend waarin je je ervaringen kan delen en vragen kunt stellen.

Zodra je de train-de-trainer-training hebt afgerond, kun je de training Samen Beslissen in koppels (1 ervaringsdeskundige en 1 behandelaar) zelf gaan geven.
Een oud-deelnemer: Wat ik goed vind aan de TdT Samen Beslissen is dat deze werd aangeboden werd aan koppels van behandelaren en ervaringswerkers. En na één dag met uitleg en oefenen, was het erg zinvol om ervaringen te delen nadat iedereen de training een keer had gegeven. Toen ik daarna zelf de training Samen Beslissen ging geven merkte ik dat mijn (ervaringswerker) bijdrage hielp om behandelaren inzicht te bieden in de niet-zo-vanzelfsprekende-eigen-regie van cliënten. Samen met mijn collega heb ik zowel trainingen binnen als buiten onze instelling gegeven. 

De training en het trainingsmateriaal is in 2017 ontwikkeld in opdracht van ZIN.

Doelgroep

Voor deze training kunnen zich 'koppels' aanmelden. Een koppel bestaat uit een behandelaar en een ervaringsdeskundige.
Behandelaren en ervaringsdeskundigen die aantoonbaar trainerservaring hebben en affinitiet met het gedachtengoed van Samen Beslissen.

Van de trainer verwachten we dat hij of zij:

 • beschikt over didactische vaardigheden
 • ervaring (of affiniteit) heeft met het geven van onderwijs/trainingen
 • kennis en vaardigheden met enthousiasme kan overbrengen
 • de achterliggende visie en bijbehorende attitude ‘Samen beslissen’ heeft eigen gemaakt
 • bij voorkeur ervaring (of affiniteit) heeft met Routine Outcome Monitoring (ROM), en kwaliteitsstandaarden
 • het leuk vindt om in een duo de cursussen te verzorgen: een trainer met een hulpverleningsachtergrond en een trainer met een ervaringsdeskundige achtergrond

Van de ervaringsdeskundige trainer verwachten we daarnaast dat hij of zij:

 • een relevante opleiding heeft in ervaringsdeskundigheid
 • het perspectief en de wensen van cliënten kan verwoorden

Resultaat

Zodra je de train-de-trainer-training hebt afgerond, kun je de training Samen Beslissen in koppels (1 ervaringsdeskundige en 1 behandelaar) zelf gaan geven.

Praktisch

Type
Train de trainer
Duur
De training bestaat uit twee dagdelen.
Accreditatie
De training is geaccrediteerd door V&VN (4 punten), Verpleegkundig Specialisten Register (4 punten) en NIP (3 punten)
Investering
€ 550
Trainer
Maddy Blokland, mblokland@trimbos.nl
Margot Metz is als behandelaar en onderzoeker werkzaam bij GGZ Breburg Tim Kreuger, als ervaringsdeskundige werkzaam bij GGZ inGeest.

Programma training

Tijdens de eerste trainingsbijeenkomst komen de volgende zaken aan de orde:

 • kennismaken, toelichting op programma en doelen
 • introductie Samen Beslissen met informatiebronnen
 • theoretisch kader
 • de gespreksprocedure (5 stappen model): informatie en oefenen
 • trainersvaardigheden: vragen deelnemers en oefenen

Nadat deelnemers de training een keer hebben gegeven volgt een terugkomdag.
Tijdens deze dag presenteren deelnemers aan elkaar hoe het is gegaan met de trainingen en bespreken vragen.

Meer trainingen