Training

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie | Trainings- en implementatietraject

U bent ervan overtuigd dat persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie belangrijk is en bent op zoek naar hoe u dat daadwerkelijk in de praktijk kunt brengen. Want hoe kunt u alle medewerkers van uw organisatie, van management tot verzorgenden en behandelaars, vanuit een persoonsgerichte zorgvisie laten denken en werken?

Omschrijving

De kern van het persoonsgerichte trainings- en implementatietraject is om uw eigen zorgvisie, waarin een persoonsgerichte benadering centraal staat, in de praktijk te brengen.

De trajecten zijn maatwerk, afgestemd op uw wensen en organisatie. Vaak maken we gebruik van de volgende onderdelen: inzichtelijk maken van voorwaarden voor persoonsgerichte zorg zoals werkomstandigheden en leiderschap en het monitoren van resultaten, kick-off (enthousiasmeren en bewustwording), e-learning (persoonsgerichte zorg en onbegrepen gedrag), observaties (Dementia Care Mapping), trainingen voor verschillende groepen binnen de organisatie en borging.  

Voor meer informatie over het gehele traject en de trainingnen verwijzen wij u naar de folder.

Ervaringen met een traject persoonsgerichte zorg.

Doelgroep

Medewerkers, coaches en leidinggevenden van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Resultaat

Na het doorlopen van het traject:

  • is de persoongerichte visie vertaald in de praktijk, systemen en beleid
  • heeft de organisatie tools in handen om persoonsgerichte zorg levendig te houden

Praktisch

Type
Training
Trainer
Bernadette Willemse, bwillemse@trimbos.nl
Aukje Post, trainer Dementia Care Mapping Nederland (DCM Nederland)

Resultaten van trainingen

Medewerkers
Na het het volgen van de trainingen:

  • weten zij van de verschillende vormen van dementie
  • zijn zij geïnformeerd over de factoren die het gedrag van mensen met dementie beïnvloeden
  • zijn zij op de hoogte van de behoeftes van mensen met dementie
  • maken zij plannen om persoonsgerichte zorg te vertalen naar de eigen werkplek en eigen functioneren


Coaches/leidinggevenden
Na het volgen van de trainingen:

  • zijn zij in staat om medewerkers te begeleiden en te ondersteunen in het persoonsgericht werken voor mensen met dementie
  • hebben leidinggevenden afspraken gemaakt over hoe zij persoonsgericht werken doorvoeren in hun organisatie (bijv. ECD's, MDO's, etc)

Meer trainingen