Training

Op zoek naar zin | Train de trainer

Na het volgen van deze training kunt u de cursus Op zoek naar zin geven aan bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen met een somatische beperking. De cursus is gericht op het verminderen van depressieve klachten en verbeteren van psychisch welbevinden.

Omschrijving

Bewoners van zorginstellingen vormen een kwetsbare groep en hebben een verhoogd risico om depressief te worden. Er is een groeiend besef dat zorginstellingen niet alleen aandacht moeten hebben voor goede lichamelijke zorg maar zich ook moeten richten op het mentaal welbevinden van hun bewoners. Op zoek naar zin is een groepscursus voor 6 tot 8 deelnemers. De orginele cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten die elk een thema behandelen. Een psycholoog of geestelijk verzorger en een activiteitenbegeleider of creatief therapeut worden opgeleid om de training te geven. Elke bijeenkomst heeft een vaste structuur en de deelnemers werken aan opdrachten die te maken hebben met hun eigen levensverhaal. De cursus bestaat uit verbale en creatieve opdrachten.

Inhoud

Het Trimbos-instituut biedt de train-de-trainers trainingen aan om deelnemers op te leiden als begeleiders van de cursus Op zoek naar zin voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Na het volgen van deze train de trainer kunnen deelnemers zowel inhoudelijk als organisatorisch de cursus verzorgen.

 

Doelgroep

Psychologen, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders en creatief therapeuten.

Praktisch

Type
Train de trainer
Duur
1 dag
Investering
€ 395 inclusief trainingsmateriaal
Trainer
Maddy Blokland, mblokland@trimbos.nl
mw. Els Kruidenier, als creatief therapeut werkzaam bij GGZ Centraal, daarnaast ook als ZZP-er werkzaam

Doorontwikkeling 'Op zoek naar zin'

Op dit moment is een aanvraag ingediend om de interventie door te ontwikkelen voor de ouderen in de thuissituatie die met klachten bij de huisarts zijn gekomen.

In de tweede helft van 2017 verwachten wij een train de trainersaanbod voor POH GGZ aan te kunnen bieden.

Meer trainingen