Training

Workshop 'Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie'

Hoe kunt u mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteuning bieden, zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Zeker wanneer er sprake is van onbegrepen gedrag, wordt deze ondersteuning belangrijk!

Omschrijving

Het gedrag van mensen met dementie verandert vaak ingrijpend. Deze veranderingen hebben veel invloed hebben op de kwaliteit van leven van de persoon met dementie en degene die voor hem of haar zorgt, de mantelzorger. Vaak lopen de problemen die, onder andere, door de gedragsveranderingen ontstaan zo hoog op, dat iemand niet meer (thuis) voor zijn of haar naaste met dementie kan zorgen. Daarom is het belangrijk dat iemand met dementie goed ondersteund wordt, maar ook de ondersteuning van de mantelzorger en van hen samen is heel belangrijk.

Het is belangrijk dat professionals in de zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers weten wat onbegrepen gedrag is en wat kan helpen. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst wordt ingegaan op wat onbegrepen gedrag is en wat eraan ten grondslag kan liggen. Ook wordt er aandacht besteed aan eigen casuïstiek en wordt er gesproken over het belang van multidisciplinaire samenwerking bij onbegrepen gedrag en hoe dit in uw eigen organisatie geregeld is.

Doelgroep

Casemanagers dementie, dementieverpleegkundigen, (zorg)trajectbegeleiders (of vergelijkbare functies), wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers of andere beroepsgroepen die werkzaam zijn in de thuissituatie bij mensen met dementie en hun naasten en die te maken krijgen met onbegrepen gedrag.

Resultaat

Na deze voorlichting:

  • Weet u  wat onder onbegrepen gedrag wordt verstaan.
  • Bent u geïnformeerd over enkele theoretische modellen over onbegrepen gedrag.
  • Heeft u kennis genomen van de richtlijnen voor het omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie.
  • Heeft u zicht op wat oorzaken van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie kunnen zijn.
  • Heeft u geoefend met het analyseren van onbegrepen gedrag bij een eigen casus.
  • Weet u waarom het belangrijk is om onbegrepen gedrag tijdig te signaleren en aan te pakken.
  • Weet u wat de toegevoegde waarde van  het multidisciplinair samenwerken bij onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in de thuissituatie kan zijn.

Praktisch

Type
Training
Duur
3 uur (26 november 2018, 09.30 -12.30 uur)
Accreditatie
De accreditatie is goedgekeurd voor 3 punten door LV POH GGZ, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en VSR
Investering
Vooraf krijgt u via de digitale leeromgeving (Moodle) informatie over de training wat u vooraf doorgenomen dient te hebben. Tijdens de training dient u beschikking te hebben over het materiaal (hetzij digitaal, hetzij hard copy). Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 24
Trainer
Marleen Prins - Hardus, mprins@trimbos.nl
Iris van Asch (psycholoog en wetenschappelijk medewerker)
Kosten
€ 295,00
Datum
maandag 26 november 2018
 
Inschrijven

Meer informatie

Als u vragen hebt over de training kunt u contact opnemen met Marleen Prins.

Meer trainingen