Training

Leren over dementie | Online cursus

In de online cursus Leren over dementie leert u meer over omgaan met mensen met dementie. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met leerlingen, helpenden en verzorgenden.

Omschrijving

Dementie is en blijft een ingewikkeld beeld dat verschillende oorzaken kan hebben. Kennis over dementie is heel belangrijk als je met mensen met dementie werkt. Daarom start de cursus met het opfrissen van wat dementie ook alweer is en welke vormen er bestaan. De rest van de cursus gaat in op de vraag: Hoe ga je nu met mensen met dementie om?

Leren over dementie is een e-learning en is ontwikkeld in samenwerking met leerlingen, helpenden en verzorgenden zelf. De e-learning gaat in op de vraag hoe je met mensen met dementie omgaat in twee afzonderlijke delen:

  • Deel 1 gaat over een persoonsgerichte manier van omgaan met mensen met dementie. Cursisten leren om te kijken naar de behoeften van de mensen voor wie zij zorgen en de invloed van bijvoorbeeld de omgeving en lichamelijke klachten op het welbevinden van mensen met dementie.
  • Deel 2 gaat over het omgaan met onbegrepen gedrag (probleemgedrag) van mensen met dementie. De cursisten leren met een stappenplan te werken bij onbegrepen gedrag. Zij verdiepen zich in vijf typen gedrag: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag.

De cursisten sluiten beide delen van de e-learning af met een certificaat.

Bekijk het introductiefilmpje om een eerste indruk te krijgen van de e-learning.

Meer informatie over de cursus?

Ga naar www.lerenoverdementie.nl

Cursus online bestellen

U kunt de online cursus Leren over dementie bestellen via de webshop.

Praktisch

Type
e-Learning
Accreditatie
De e-learning is geaccrediteerd door V&VN (6 punten - 3 punten per deel)
Investering
€25,-
Trainer

Meer trainingen