Training

Inspiratiemiddag IJslands model

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren op 25 september 2018 een inspiratiemiddag over het IJslandse model. Het doel van deze middag is om informatie en kennis over het IJslandse model te delen en om het pilottraject waar zes Nederlandse gemeenten aan deelnemen nader toe te lichten.

Omschrijving

De laatste 20 jaar is het alcohol-, tabak- en drugsgebruik door jongeren in IJsland drastisch afgenomen. Het model dat in IJsland gebruikt is om deze afname te bereiken wordt in Nederland getest. De komende drie jaar gaan zes Nederlandse gemeenten dit model in een pilot implementeren in hun gemeente. Tijdens deze inspiratiemiddag geven wij een inkijkje in het IJslandse model, gaan we specifiek in op de belangrijke rol van monitoring binnen dit model en lichten we het pilottraject in Nederland nader toe.

Doelgroep

De doelgroep van de Inspiratiemiddag is primair beleidsmakers van gemeenten en GGD’en. Daarnaast zijn preventiewerkers binnen de verslavingszorg, jongerenwerk en andere professionals die zich bezighouden met preventie rondom jeugd van harte welkom om deze middag bij te wonen.

Praktisch

Type
Congres / studiedag
Duur
12:30 - 17:00
Investering
Gratis (In geval u na aanmelden niet komt opdagen, wordt €25,- euro aan administratiekosten in rekening gebracht)

Overige informatie

Maximaal aantal deelnemers: 100 (per organisatie max 2 deelnemers)

Catering: Koffie, thee, snacks, excl. lunch

Datum: Dinsdag 25 september 2018

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR, Utrecht

Aanmelden: U kunt zich tot uiterlijk 18 september aanmelden voor deze Inspiratiesessie door een mail te sturen naar IJsland@trimbos.nl o.v.v. uw naam, functie en organisatie.

Meer trainingen