Training

Help, mijn kind gaat uit?

Samen met de GGD Amsterdam en GGD Gooi en Vechtstreek heeft het Trimbos-instituut een ouderavond over o.a. alcohol, ecstasy en gehoorschade ontwikkeld. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals (van GGD, CJG en instellingen voor verslavingszorg) getraind voor de uitvoering van de ouderavond.

Omschrijving

Ouders van pubers van 15 jaar en ouder komen voor nieuwe uitdagingen te staan. Jongeren gaan steeds meer hun eigen weg, als ouder lijk je steeds minder invloed te hebben. In deze ouderavond wordt gesproken hoe je als ouder, ook op deze leeftijd, nog steeds invloed kan hebben. Op een interactieve en uitdagende manier wordt met ouders gediscussieerd over hoe je omgaat met deze fase in de puberteit. Korte filmpjes dagen uit tot het gesprek. Met welke middelen komen jongeren in aanraking, wat doet XTC, hoeveel drinken jongeren nu eigenlijk? En welke aangrijpingspunten heb je als ouder? Wat werkt en wat zijn veel voorkomende valkuilen?

Deze ouderavond kan ook worden gegeven in combinatie met de interventie In Charge voor leerlingen. In Charge is een interventie die gericht is op het versterken van zelfcontrole, bestemd voor leerlingen in de bovenbouw van het VO en leerjaar 1 & 2 MBO. Klik voor de train de trainer In Charge hier.

Doelgroep

Preventieprofessionals (van GGD, CJG en instellingen voor verslavingszorg) met trainingservaring. Inhoudelijke kennis over middelen wordt aanbevolen.

Resultaat

Na het volgen van deze training kunt u de ouderavond, bijvoorbeeld op middelbare scholen, zelf gaan geven aan ouders van bovenbouwleerlingen (Niveau MAVO/HAVO/VWO).

De ouderavond kan ook worden uitgevoerd in combinatie met de interventie In Charge (bovenbouwleerlingen HAVO/VWO of studenten MBO (leerjaar 1 & 2)).

Praktisch

Type
Train de trainer
Duur
2,5 uur (13:30 - 16:00 uur)
Investering
€ 95
Trainer
Ninette van Hasselt, nhasselt@trimbos.nl
Mahshid Westerink-Borghei, werkzaam als Adviseur Gezondheid en Leefstijl bij GGD Amsterdam

Meer trainingen