Training

Doe-Praatgroep | Update en intervisie bijeenkomst

U geeft al de Doe-praatgroep aan kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen (8-12 jaar). Het draaiboek van de Doe-praatgroep KOPP/KVO is volledig vernieuwd. In deze bijeenkomst praten we u en elkaar bij.

Omschrijving

De Doe-praatgroep KOPP/KVO is een preventief groepsaanbod voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen (8-12 jaar). In deze training gaan we ervan uit dat u al langer werkt met het oude draaiboek (2002). Dit draaiboek is nu volledig herzien en sluit beter aan bij de huidige vragen en wensen van zowel behandelaren als kinderen. Deze ‘update en intervisiebijeenkomst’ bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Update nieuwe draaiboek
  Wat er is veranderd ten opzichte van het oude versie, en met welk doel?
 2. Ervaringen uitwisselen
  Wat zijn de ervaringen met de uitvoering van het oude draaiboek? Wat werkt goed en wat niet? Wat kunnen we van elkaar leren
 3. Maatschappelijke ontwikkelingen
  Wat zijn de laatste ontwikkelingen en hoe zijn deze van invloed op het geven van de Doe-praatgroep? Wat zijn bijv. de consequenties van het ‘nieuwe ggz’ denken voor deze doelgroep? En wat betekent de transitie van de jeugdzorg, met name de ‘eigen regie’, voor de betrokkenheid van ouders bij het aanbod? Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een visie op het werken met de KOPP/KVO doelgroep.

Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgt u toegang tot onze digitale leeromgeving en daarin staat hoe u de nieuwe trainingsmap kunt bestellen.

Nog geen ervaring met Doe-praatgroepen? En je wil het graag leren, dan is de train de trainers training Doe-praatgroep misschien iets voor u.

Doelgroep

 • Preventiewerkers jeugd uit de GGZ of Verslavingszorg
 • Sociaal cultureel werkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Jeugdzorg medewerkers
 • Jeugdwelzijnswerkers
 • POH’s GGZ jeugd

Resultaat

Na het volgen van deze bijeenkomst bent u goed op de hoogte van de inhoud van het vernieuwde draaiboek om deze met succes uit te kunnen voeren. Ook heeft u kennis en ervaringen gedeeld over het werken met de KOPP/KVO-doelgroep in de context van de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Praktisch

Type
Train de trainer
Duur
Bijeenkomst 09.00 - 13.00 uur en voorbereidingstijd 2 uur
Accreditatie
Wordt aangevraagd bij SKJ
Investering
€295
Trainer
Ireen de Graaf, igraaf@trimbos.nl
mw. Susanne Brieko, als GGZ-preventiewerker bij De Jutters en ervaren KOPP/KVO-uitvoerder
Kosten
€ 295,00
Datum
donderdag 27 september 2018
 
Inschrijven

Doe-praatgroep KOPP/KVO (8-12 jaar) en achtergrondinformatie

Doe-Praat Groep

De Doe-praatgroep is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar, die opgroeien in een gezin met ten minste één ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Het doel van de Doe-praatgroep is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van psychische problemen bij kinderen als gevolg van psychische problemen en/of verslavingsproblemen van een of beide ouders.

De Doe-praatgroep bestaat uit acht bijeenkomsten voor de kinderen (ieder 1,5 uur) en twee ouderbijeenkomsten (ieder 1,5 uur). 

In de Doe-praatgroep wordt bij kinderen spelenderwijs gewerkt aan de volgende doelen:

 • Het verminderen van gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid
 • Het verbeteren van het competentiegevoel en de coping vaardigheden
 • Het bewust worden en gebruiken van het sociale netwerk

  Door de kennismaking met ouders, de ouderbijeenkomsten en het gebruik van het ouderboekje wordt het volgende doel gerealiseerd:
 • Het verbeteren van de ouder-kind interactie en het bevorderen van bewustwording bij ouders over de gevolgen van hun problemen voor hun kind.

Meer informatie

www.koppkvo.nl
Voor actuele informatie over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerken die helpt bij een voortvarende aanpak van KOPP/KVO-problematiek. De website is bedoeld voor professionals, gemeenten, zorgverzekeraars, ouders, naasten en kinderen.

Psychische problemen en ouderschap
Op 8 maart 2018 vond het congres ‘Ouderschap en psychiatrie’ plaats. Op deze site is alle informatie van het congres verzameld: filmpjes van de keynotes en enkele workshops, verslagen en powerpoints.

Meer trainingen