Training

Psychische hulpverlening in de basis GGZ | Leergang

Na deze leergang hebben deelnemers inzicht, kennis en vaardigheden over hoe de zorg optimaal regelt kan worden. De leergang is mede gebaseerd op de “Handleiding bouwstenen zorgpaden basis-ggz” (www.eerstelijnsggz.nl). NB de cursus zit vol, bij aanmelding komt u op een wachtlijst te staan!

Omschrijving

Hoe krijgt u de zorg voor mensen met psychische problemen in uw regio op orde? Met welke professionals werkt u samen? En hoe communiceert u met elkaar? Wanneer moet u de specialistische ggz inschakelen, en wanneer de basis generalistische-ggz? Wat doet u met de sociale wijkteams van de gemeente? Wat kunt u specifiek doen voor jongeren en voor ouderen? Hoe zet u e-health op en wat zijn goede interventies?

De leergang Psychische hulpverlening is praktijkgericht en leidt tot meer inzicht, kennis en vaardigheden over hoe u de zorg in uw regio optimaal regelt. De leergang is mede gebaseerd op de “Handleiding bouwstenen zorgpaden basis-ggz” (www.eerstelijnsggz.nl).

 

Doelgroep

  • Huisartsen, POH-GGZ, eerstelijnspsychologen, (praktijk-)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, stafmedewerkers van 1e lijn organisaties (zorggroepen) en managers.

 

Resultaat

Aan het eind van de leergang:

  • kennen deelnemers de op zorgstandaarden gebaseerde interventies
  • leren deelnemers met andere zorgverleners samen te werken aan een programmatische aanpak voor mensen met psychische problemen (van licht tot complex) afgestemd op uw lokale mogelijkheden
  • hebben deelnemers een uitvoerbaar plan van aanpak gemaakt voor de implementatie van lokale zorgpaden.

Praktisch

Type
Training
Duur
4 bijeenkomsten en een terugkomsessie
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, eerstelijnspsychologen en POH-GGZ.
Trainer
Peter van Splunteren, psplunteren@trimbos.nl
Gastdocenten zijn: Dr. Gerdien Franx zelfstandig adviseur Anne Marie der Kinderen, kaderhuisarts GGZ en DOH Eindhoven Ir. Odile Smeets, projectmanager e-mental health Trimbos-instituut Maeike van der Lei, manager Vicino.

Meer informatie en aanmelden

In de folder is meer informatie te vinden.

Aanmelden via: scem@scem.nl

NB De training is volgeboekt, u komt op een wachtlijst te staan!

Meer trainingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.