Training

Psycho-educatieve gezinsinterventie KOPP/KVO | Tweedaagse training

Voorkomen dat kinderen van ouders met psychische problemen zelf problemen ontwikkelen is het doel van deze interventie. De interventie is opgezet voor gezinnen met een kind van 9 tot 14 jaar en waarvan een of beide ouders een psychiatrische stoornis heeft. Het gaat erom de communicatie te verbeteren binnen het gezin over de psychische problematiek van de ouder en de gevolgen voor alle gezinsleden.

Omschrijving

De training richt zich op inhoudelijke kennis over de interventie en het leren van vaardigheden in het begeleiden van gezinsleden en gezinnen. Daartoe behoren de theoretische achtergronden van de training, de effecten en de uitvoering van de programma-onderdelen. Daarnaast komen organisatorische aspecten aan bod die samenhangen met de training en de interventie zelf.

De aanpak is gebaseerd op de praktijk en het onderzoek van dr. W. Beardslee in de Verenigde Staten.

Doelgroep

De training is bedoeld voor coördinerende en uitvoerende preventiewerkers die met deze gezinsinterventie gaan werken. Onder uitvoerende preventiewerkers verstaan wij diegenen die deze interventie gaan uitvoeren in het kader van preventie; dat kunnen ook hulpverleners zijn die dit doen in het kader van een taakstelling preventie. Coördinerende preventiewerkers zouden zelf deze training in hun eigen instelling kunnen gaan geven.

Resultaat

Na afloop van de training zijn de deelnemers aan de training:

  • bekend met de inhoudelijke en methodische achtergronden van de interventie om deze te kunnen uitvoeren;
  • in staat de verschillende onderdelen op een heldere en creatieve manier met het gezin te bespreken, aansluitend bij het niveau en de behoeften van de gezinsleden;
  • voorzien van inzicht in de processen en van moeilijke situaties die zich tijdens de interventie kunnen voordoen en in staat deze te hanteren.

Praktisch

Type
Training
Duur
1 en 16 juni (10.00 - 16.30)
Trainer
Mw. Phien Wehman, werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Mindfit (GGZ).

Meer trainingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.