Project

Advies over alcoholmatiging op tentfeesten en evenementen

Het karakteristieke uitgaan in een plattelandsgemeente als Hardenberg vindt plaats in hokken en keten en bij (tent)feesten en evenementen. Vaak wordt er tijdens evenementen stevig gedronken.

Vraag

Is er draagvlak voor maatregelen voor alcoholmatiging op tentfeesten en evenementen in de Gemeente Hardenberg?

Aanpak

Om in een beperkte tijd (twee dagen) een goed beeld te krijgen van de kansen voor alcoholmatiging op feesten en evenementen in de gemeente Hardenberg, is er gekozen om interviews af te nemen met evenementenorganisatoren en lokale horeca. Op basis van dit onderzoek en bestaand onderzoek hebben wij een advies uitgebracht aan de Gemeente Hardenberg met daarin de huidige stand van zaken, kansen voor preventie, draagvlak voor maatregelen en conclusies en concrete aanbevelingen.

Resultaat

De aanbevelingen van het Trimbos-instituut dient als basis voor het maken van concrete afspraken tussen de gemeente en de organisatoren over alcoholmatiging, handhaving en de evaluatie daarvan van de tentfeesten en evenementen.

Concreet leidde het advies tot:

  • Meer structuur in vergunningaanvragen voor evenementen 
  • Verbetering van de samenwerking met de horeca 
  • Evaluatie van evenementen