Schrijf je M-these bij het programma Ouderen

Voor Monitor Woonvormen Dementie zoeken wij studenten.

Omschrijving van de studie

De Nederlandse verpleeghuiszorg voor mensen met dementie is volop in beweging. De behoeftes van mensen met dementie en hun welzijn staan steeds meer centraal in de zorgverlening. Een cruciale factor daarbij is zorg bieden in een zoveel mogelijk vertrouwde en herkenbare omgeving. Ook de aandacht voor en samenwerking met familie en naasten krijgt steeds meer aandacht. Daarnaast spelen er specifieke kwaliteitsvraagstukken in de dementiezorg zoals het goed omgaan met onbegrepen gedrag, en het terugdringen van psychofarmaca. In zo’n sterk bewegend werkveld is meer inzicht van grote waarde. De Monitor Woonvormen Dementie biedt die mogelijkheid. Deze studie wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en de deelnemende woonvoorzieningen. Tussen 2008 en 2017 vonden vier meetrondes plaats en de vijfde meetronde is in 2019. Met de vervolgmetingen kunnen we ook trends in de zorg in kaart brengen. Dit maakt het een belangrijk onderzoek voor VWS om beleid op te baseren. Deelnemers aan de eerdere meetronden van de Monitor vinden met name de mogelijkheid om zich te kunnen vergelijken met andere instellingen waardevol. Ook vinden zij dat de spiegel die de monitor biedt op de eigen beleidskeuzes en de gevolgen van deze keuzes op de kwaliteit van de geboden zorg erg waardevol.

Wat zoeken wij

Wij zoeken Masterthese studenten die hun masterthese willen schrijven op data van de Monitor Woonvormen Dementie en ons helpen bij de dataverzameling van de Monitor. Voor de Monitor worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens verzameld bij zo'n 50 woonvoorzieningen waar verpleeghuiszorg aan mensen met dementie wordt geboden. De studenten gaan naar de woonvoorzieningen toe om gegevens te verzamelen: interviews afnemen bij zorgmanagers en helpen bij het coördineren van de dataverzameling. Hierbij worden zij begeleid door de onderzoekers van het Trimbos-instituut. Iedere student kan in een scriptie een eigen vraagstelling beantwoorden en daarvoor een analyse doen met de gegevens die tijdens de eerdere meetrondes verzameld zijn.

Periode

De dataverzameling vindt plaats van mei t/m oktober 2019.

Standplaats

Trimbos-instituut, Utrecht. Daarnaast reis je naar de deelnemende woonvoorzieningen voor de dataverzameling.

Contact

Neem voor meer informatie of een sollicitatie contact op met monitorwoonvormen@trimbos.nl of 030-2959279.


Meer vacatures