Samen Verder na de Diagnose Dementie

Samen Verder na de Diagnose Dementie

Het team Ouderen bij het Trimbos-instituut heeft als missie de kwaliteit van leven en psychisch welbevinden van ouderen te verbeteren, door kennis en expertise te ontwikkelen, te vertalen en te evalueren in beleid en praktijk. Met een jong en enthousiast team werken wij hard om deze missie te volbrengen. Momenteel hebben wij een stageplek beschikbaar binnen het project Samen Verder na de Diagnose Dementie.

Waar kom je te werken

Bij het programma Ouderen binnen het project Samen Verder na de Diagnose Dementie.

Wat zijn je werkzaamheden

Werkzaamheden tijdens het traject zijn onder andere:

  • Ondersteunen bij werving van deelnemers: de inclusieperiode voor de studie loopt nog en de student kan ondersteunen bij de werving van deelnemers (o.a. door (mondeling) informatie aan geïnteresseerden te geven);
  • helpen bij de dataverzameling: je krijgt de kans om mensen met dementie en hun mantelzorgers te interviewen. Dit gebeurt telefonisch of door middel van een huisbezoek (zodra de situatie rondom het coronavirus dit weer toelaat);
  • data invoeren: gegevens die verzameld zijn tijdens de interviews worden ingevoerd in een online dataverwerkingsprogramma;
  • indien hier ruimte voor is: ondersteunende werkzaamheden bij diverse lopende projecten bij het programma Ouderen;
  • je eigen stageonderzoek uitvoeren;
  • je wordt zowel bij het verzamelen van data als bij je eigen stageonderzoek begeleid door onderzoekers van het Trimbos-instituut. Iedere student kan een eigen vraagstelling beantwoorden (in overleg met de onderzoekers).

Vanwege het vele contact met onderzoeksdeelnemers tijdens de stage, dient de stagiair(e) te bezitten over voldoende interview- en communicatievaardigheden en bij voorkeur ervaring te hebben met mensen met dementie. Omdat er voor de dataverzameling veel gereisd wordt (zodra de coronaregels dit weer toestaan), is het een pré als de student in het bezit is van een OV-kaart waarmee op weekdagen gratis gereisd kan worden.

Wanneer

De dataverzameling loopt t/m januari 2022. Wij zijn op dit moment op zoek naar studenten voor de periode september 2021 t/m februari 2022. Afwijkende periodes zijn in overleg ook mogelijk.

Achtergrond onderzoek

Je aanpassen aan en omgaan met de diagnose dementie is een complex proces. De juiste ondersteuning in de fase vlak na de diagnose is belangrijk, bijvoorbeeld om de juiste zorg te bepalen en te vinden en om zo lang mogelijk actief deel uit te maken van de maatschappij. Mensen met dementie en hun mantelzorgers geven aan dat de ondersteuning vlak na de diagnose op dit moment niet voldoende is. Daarom is in de VS de interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ (SHARE) ontwikkeld. Deze interventie is getest en aangepast aan de Nederlandse situatie. Vernieuwend is dat deze reeks gesprekken gericht zijn op de persoon met dementie én zijn/haar mantelzorger om de communicatie te verbeteren en hen voor te bereiden op de toekomst. De interventie wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog. In 2014 is tijdens een pilot studie de Nederlandse versie getest en de eerste resultaten bleken positief te zijn. Daarom wordt er nu een effectonderzoek uitgevoerd om de impact van deze interventie te onderzoeken.

Informatie en sollicitatie

Stuur voor meer informatie of om te solliciteren een e-mail naar samenverder@trimbos.nl


Meer vacatures