Onderzoeksstage naar effectiviteit en doelmatigheid hulpverlening POH-GGZ

Onderzoeksstage naar effectiviteit en doelmatigheid hulpverlening POH-GGZ 

 Op het Trimbos-instituut is een stageplek beschikbaar voor een wo-student (bij voorkeur een masterstudent) voor het uitvoeren van een (afstudeer)onderzoek naar factoren die invloed hebben op de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ). Begeleiding vindt online en telefonisch plaats, of face-to-face wanneer dit weer mogelijk is gegeven de ontwikkeling rond het coronavirus.

Hoofdactiviteiten?

Bijdrage leveren aan het completeren en opschonen van de verzamelde gegevens.
Uitvoeren van kwantitatieve analyses (gegevens van ruim 350 patiënten van ruim 60 POH’s-GGZ) waarin wordt nagegaan welke kenmerken van POH’s-GGZ en patiënten samenhangen met de (kosten-)effectiviteit van de hulpverlening van de POH-GGZ.
Schrijven van/meeschrijven aan een wetenschappelijk artikel of rapportage, op basis van de bevindingen.

Wanneer?

Start: bij voorkeur in mei 2020, eventueel later.
Duur: circa 3-4 maanden, uitgaande van meerdere dagen per week.

Achtergrond

De stage vindt plaats in het kader van een breed onderzoek naar de functie POH-GGZ. POH’s-GGZ bieden in de huisartsenpraktijk hulp aan mensen met psychische problemen. In de afgelopen jaren is de functie op landelijke schaal ingevoerd; in bijna alle praktijken is inmiddels een POH-GGZ werkzaam. Er is echter nog weinig zicht op de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ, en wat hierbij beïnvloedende factoren zijn. POH’s-GGZ verschillen onderling wat betreft beroepsachtergrond, werkervaring, dienstverband, type hulpverlening en andere kenmerken. In het onderzoek wordt nagegaan of deze verschillen invloed hebben op de effecten van de hulpverlening van de POH-GGZ. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen patiënten.

Verzamelde gegevens

Ruim 350 patiënten hebben op 3 momenten (na intake bij POH-GGZ, na 3 en na 12 maanden) vragenlijsten ingevuld over psychische klachten, kwaliteit van leven, zorggebruik en werkfunctioneren. Het gaat om patiënten van ruim 60 POH’s-GGZ die werkzaam zijn in verschillende huisartspraktijken. De POH’s-GGZ hebben een vragenlijst ingevuld over achtergrondkenmerken, hoe hun functie in de dagelijkse praktijk wordt ingevuld, en de geboden hulpverlening.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Jasper Nuijen: jnuijen@trimbos.nl.

Hoe te solliciteren?

Je motivatiebrief en CV kun je tot en met zondag 24 mei a.s. e-mailen naar: jnuijen@trimbos.nl óf naar: vacatures@trimbos.nl, ter attentie van Jasper Nuijen, onder vermelding van ‘Onderzoeksstage naar hulpverlening POH-GGZ’.

 


Meer vacatures