Onderzoeksstage Opvoeding & Educatie

Enthousiaste masterstudent voor onderzoeksstage gezocht

Het programma Opvoeding en Educatie is per direct op zoek naar enthousiaste masterstudenten (sociale wetenschappen of gezondheidswetenschappen) voor een onderzoeksstage.

De stageopdracht vindt plaats binnen een van de volgende projecten:

  • Het geschikt maken van de Family Check Up voor gezinnen met kinderen met een licht verstandelijke beperking of psychische en/of gedragsproblemen (speciaal onderwijs cluster 3 en 4). De Family Check Up is een laagdrempelige methode om het gesprek aan te gaan met ouders en kinderen over eventuele zorgen en problemen.
  • Het doorontwikkelen van de BoostMe app voor adolescenten met depressieve klachten of een depressieve stoornis. De BoostMe app is een applicatie voor de smartphone waarmee jongeren zelf oefeningen kunnen doen die helpen grip te krijgen op hun depressieve klachten. Voor het aanpassen / doorontwikkelen van beide interventies wordt gebruik gemaakt van de methode Intervention Mapping. Dit betekent dat eerst stapsgewijs wordt bepaald hoe het probleem er precies uitziet en wat er precies voor nodig is om dit probleem op te lossen. Vervolgens wordt bepaald op wat er voor nodig is om de interventies geschikt te maken voor de huidige doelgroep (gezinnen met kinderen met een licht verstandelijke beperking of psychische en/of gedragsproblemen en adolescenten met depressieve klachten of een depressieve stoornis).
  • Een pilotonderzoek naar een nieuw lespakket InCharge over zelfcontrole en risicogedrag voor jongeren vanaf 16 jaar. In dit onderzoek op 4 scholen worden vragenlijsten afgenomen en lessen geobserveerd, met als doel het lespakket verder te verbeteren.
     

Stagewerkzaamheden

De werkzaamheden binnen de stage zijn heel divers, van het helpen organiseren van projectgroep-vergaderingen met inhoudelijke experts, verschillende methoden van dataverzameling (bijvoorbeeld literatuuronderzoek, interviews en vragenlijstonderzoek) en het verwerken en analyseren van onderzoeksresultaten. Tot slot bestaat ook de mogelijk om mee te kijken / helpen bij andere projecten van het Trimbos-instituut.

Stagevergoeding

Conform de cao GGZ heeft een stagiair recht op een stagevergoeding als het een stage betreft die volgens het curriculum van de opleiding verplicht is en een aaneengesloten periode van tenminste 1 maand duurt met een minimale omvang van 144 uur. De stagevergoeding bedraagt € 314,-- bruto per maand  bij een stage van 36 uur per week, inclusief onkosten waaronder reiskosten woon-werkverkeer. Voor deeltijdstagiairs gelden de genoemde vergoedingen naar rato.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Simone Onrust, swm/projectleider Opvoeding & Educatie, via telefoonnummer 030-2959273 of via het secretariaat 030-2971133.

Hoe te solliciteren

Stuur je schriftelijke sollicitatie uiterlijk 14 maart 2017 naar sonrust@trimbos.nl, onder vermelding van: masterstage OenE feb17.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.