Onderzoeksstage Drug Monitoring en Policy

Enthousiaste masterstudent voor onderzoeksstage Drug Monitoring en Policy

Het programma Drug Monitoring en Policy is per direct op zoek naar een enthousiaste masterstudent (sociale wetenschappen of gezondheidswetenschappen) voor een onderzoeksstage.

De stageopdracht vindt plaats binnen een lopende verkenning lachgas- en 4-FA:

  • Lachgas en 4-FA: Gebruikers en gebruik in beeld: Voor zowel lachgas als 4-fluoramfetamine (4-FA) is recent een toename in het gebruik gerapporteerd. Voor zowel de ‘heavy users’ als de jonge gebruikers is onvoldoende bekend wie deze drugs frequent gebruiken, in welke context zij dat doen, wat de (ervaren) gezondheidseffecten zijn, hoe het zich verhoudt met het gebruik van andere drugs en welke ingangen er zijn voor preventie gericht op deze groepen.
    Deze verkenning laat experts via interviews kennishiaten identificeren en maakt met bestaande datasets lachgas/4-FA-gebruikersprofielen. Met veldwerk onder professionals en (straat)jongeren en een survey onder gebruikers worden de kennishiaten geadresseerd. Veranderingen in 4-FA risico-inschatting als gevolg van recente waarschuwingen worden daarbij nagegaan.

Stagewerkzaamheden

De werkzaamheden binnen de stage beslaan de hele onderzoek cyclus; van ondersteuning in het samenstellen en maken van een online survey tot het verwerken en analyseren van die data. Affiniteit met survey onderzoek en kwantitatieve data analyse is vereist. De stage start uiterlijk 7 maart en duurt maximaal 6 maanden.

Stagevergoeding

Conform de cao GGZ heeft een stagiair recht op een stagevergoeding als het een stage betreft die volgens het curriculum van de opleiding verplicht is en een aaneengesloten periode van tenminste 1 maand duurt met een minimale omvang van 144 uur. De stagevergoeding bedraagt € 314,-- bruto per maand bij een stage van 36 uur per week, inclusief onkosten waaronder reiskosten woon-werkverkeer. Voor deeltijdstagiairs gelden de genoemde vergoedingen naar rato.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Peggy van der Pol, via telefoonnummer 030-2959290.

Hoe te solliciteren

Stuur je korte schriftelijke sollicitatiebrief uiterlijk 28 februari naar ppol@trimbos.nl, onder vermelding van: masterstage DM&P feb17.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.