Inventarisatie middelengebruik door statushouders

Inventarisatie middelengebruik door statushouders

Het programma Opvoeding en Educatie is per 1 september 2017 op zoek naar enthousiaste masterstudenten (sociale wetenschappen of gezondheidswetenschappen) voor een onderzoeks- of afstudeerstage op het gebied van middelengebruik en asielzoekers en statushouders.

De stageopdracht vindt plaats binnen het volgende project:

  • Inventarisatie middelengebruik door statushouders. Binnen dit project wordt onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van genotsmiddelen door statushouders. Signalen uit de praktijk wijzen erop dat middelengebruik relatief veel voorkomt onder (jonge) vluchtelingengroepen. Middelengebruik en roken zijn direct gerelateerd aan gezondheidsrisico’s, stress en laag psychisch welbevinden. Het is daarom van belang om dit gebruik inzichtelijk te krijgen.
  • Het geschikt maken van bestaande informatie en preventieve interventies over middelengebruik voor statushouders en asielzoekers. Dit tweede project bouwt voort op het eerste, wanneer we weten welke middelen door wie worden gebruikt kan er een preventieplan worden opgesteld waarbinnen een palet een informatie en preventieve interventie vallen.

Stagewerkzaamheden
De werkzaamheden binnen de stage zijn heel divers, van het helpen organiseren van projectgroep-vergaderingen met inhoudelijke experts, verschillende methoden van dataverzameling (bijvoorbeeld literatuuronderzoek, interviews en vragenlijstonderzoek) en het verwerken en analyseren van onderzoeksresultaten. Tot slot bestaat ook de mogelijk om mee te kijken / helpen bij andere projecten van het Trimbos-instituut.

Stagevergoeding
Conform de cao GGZ heeft een stagiair recht op een stagevergoeding als het een stage betreft die volgens het curriculum van de opleiding verplicht is en een aaneengesloten periode van tenminste 1 maand duurt met een minimale omvang van 144 uur. De stagevergoeding bedraagt € 314,-- bruto per maand  bij een stage van 36 uur per week, inclusief onkosten waaronder reiskosten woon-werkverkeer. Voor deeltijdstagiairs gelden de genoemde vergoedingen naar rato. 

Inlichtingen
Voor meer informatie over het project en deze stage kun je vanaf 1 augustus contact opnemen met Paula Speetjens,  wm/projectleider Opvoeding & Educatie, via pspeetjens@trimbos.nl of telefoonnummer 030-2959406 of via het secretariaat 030-2971133.

Hoe te solliciteren
Je schriftelijke sollicitatie kun je mailen naar pspeetjens@trimbos.nl onder vermelding van vacaturenummer 012.17. Solliciteren kan tot en met
15 augustus a.s., gesprekken op uitnodiging tussen 21-25 augustus 2017.