ANBI status

ANBI-status

De Stichting Trimbos-instituut beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gezien haar maatschappelijke functie. Schenkingen aan de Stichting Trimbos-instituut zijn fiscaal aftrekbaar. Daarnaast hoeft de stichting geen belasting over giften te betalen. In dit kader gaan we ordelijk om met maatschappelijke financieringsbronnen. Dit betekent dat wij niet alleen maatschappelijke projecten uitvoeren, maar eveneens dat wij beperkt vermogen opbouwen met als doel schommelingen in de exploitatie op te vangen.

Algemene informatie

Stichting Trimbos-instituut, Netherlands institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45, 3521 VS  Utrecht

RSIN: 805514806

IBAN: NL73 INGB 0005782525

BIC: INGBNL2A

Doelstelling

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Wij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen.

Contactgegevens

Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
info@trimbos.nl

Samenstelling Raad van Bestuur

  • Dhr. drs. B. van der Hoek, voorzitter Raad van Bestuur
  • Mw. prof. dr. A. van Elburg, lid Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Ir. J.I.M. de Goeij (voorzitter)
  • Drs. H. Darley M.H.S.A. 
  • Dr. C. M. H. A Deckers MBA 
  • Drs. F.J.H. Dings MBA
  • Prof. dr. H.F.L. Garretsen
  • Drs. W. Vlasblom
  • Drs. B.J.A.M. Welten  

Beloningsbeleid

De Raad van Bestuur ontvangt een beloning volgens de Wet Normering Topinkomens. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding volgens de gestelde ANBI-normen. Het personeel ontvangt een beloning volgens de CAO GGZ 2015-2017

Beleidsplan

Beleidsplan Trimbos-instituut

Algemene en Financiële jaarverslagen

Jaarverslagen