Profiel

Dr. M.A. (Marjolein) Veerbeek - Senster

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Ouderen
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(313)
E-mail
Neem contact op
Online
Marjolein Veerbeek - Senster

Expertise

 • Onderzoek in de ouderenpsychiatrie, bijv. monitoringsstudies, interventiestudies
 • Alcohol en ouderen
 • Gezamenlijke besluitvorming in de GGz
 • Ontwikkelen en onderzoeken van e-toepassingen voor mantelzorgers van mensen met dementie
 • (Implementatie van) Routine Outcome Monitoring
 • Richtlijnontwikkeling

Inspiratie en missie

Mijn inspiratie haal ik uit het uitvoeren van projecten die er toe doen, die een verschil kunnen maken in de (psychische) hulpverlening aan ouderen.
Mijn missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven en psychisch welbevinden van ouderen, door kennis en expertise te ontwikkelen, te vertalen en te evalueren in beleid en praktijk. 

Lopende projecten

 • Aanpassing van de life-review interventie ‘Op zoek naar zin’ voor ouderen met depressieve klachten om in de huisartsenpraktijk gegeven te worden door een POH-GGZ.
 • Dementiezorg voor Elkaar: het verbeteren van de praktijk van de dementiezorg door het ondersteunen van samenwerkingsverbanden met advies o.a. over organisatie en toepassing van bestaande kennis. Daarnaast houdt ik bij binnen Dementiezorg voor Elkaar ook bezig met het updaten van de Zorgstandaard Dementie.
 • Implementatie van Samen beslissen in de GGz met ROM en kwaliteitsstandaarden als informatiebron.
 • Alcohol en ouderen: meedenken met de praktijk over betekenis van resultaten van het recente rapport ‘Alcohol en 55-plussers’.

Nevenfunctie

 • Lid Expertraad Ouderen ROM, Stichting  Benchmark GGZ

 Links

Hendriks, L., Veerbeek, M. A., Volker, D., Veenendaal, L., & Willemse, B. M. (2019). Life review therapy for older adults with depressive symptoms in general practice: results of a pilot evaluation. International Psychogeriatrics, 31(12), 1801-1808. doi:10.1017/S1041610219000218

Metz, M. J., Veerbeek, M. A., Elfeddali, I., Beurs, E. de, Feltz-Cornelis, C. M. van der, & Beekman, A. T. F. (2019). Samen beslissen in de ggz; onderzoek naar toegevoegde waarde voor patiënten en behandelaars. Tijdschrift voor Psychiatrie, 61(7), 487 - 497.

Metz, M. J., Veerbeek, M. A., Twisk, J. W. R., Feltz-Cornelis C. M. van der, Beurs, E. de, & Beekman, A. T. F. (2019). Shared decision-making in mental health care using routine outcome monitoring: results of a cluster randomised-controlled trial. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 54(2). doi:10.1007/s00127-018-1589-8

Prins, M., Veerbeek, M., Willemse, B. M., & Pot, A. M. (2019). Use and impact of the Alzheimer Experience: a free online media production to raise public awareness and enhance knowledge and understanding of dementia. Aging & Mental Health. doi:10.1080/13607863.2019.1579781

Veerbeek, M. A., Have, M. ten, Dorsselaer, S. A. van, Oude Voshaar, R. C., Rhebergen, D., & Willemse B. M. (2019). Differences in alcohol use between younger and older people: results from a general population study. Drug and Alcohol Dependence(202), 18-23. doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.04.023

Metz, M., Elfeddali, I., Veerbeek, M., Beurs, E. de, Beekman, A., & Feltz-Cornelis, C. van der (2018). Effectiveness of a multi-facetted blended eHealth intervention during intake supporting patients and clinicians in Shared Decision Making: A cluster randomised controlled trial in a specialist mental health outpatient setting. PLoS One, 13(6), e0199795. doi:10.1371/journal.pone.0199795

Metz, M. J., Veerbeek, M. A., Elfeddali, I., Beurs, E. de, Feltz-Cornelis, C. M. van der, & Beekman, A. T. F. (2018). Providing insight into the construct decisional conflict and its usability to assess shared decision making. Tijdschrift voor Psychiatrie, 60, 397-402.

Metz, M. J., Veerbeek, M. A., Feltz-Cornelis, C. M. van der, Beurs, E. de, & Beekman, A. T. F. (2018). Decisional conflict in mental health care: a cross-sectional study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 53(2), 161-169. doi:10.1007/s00127-017-1467-9

Wijma, E. M., Veerbeek, M. A., Prins, M., Pot, A. M., & Willemse, B .M (2018). A virtual reality intervention to improve the understanding and empathy for people with dementia in informal caregivers: results of a pilot study. Aging and Mental Health, 22(9), 1115-1123. doi:10.1080/13607863.2017.1348470

Heijkants, C., Veerbeek, M., & Willemse, B. (2017). Alcoholgebruik onder 55-plussers. Geron, 19(3), 65-67.

Metz, M.J., Elfeddali, I., Krol, D.G.H., Veerbeek, M.A., Beurs, E. de, Beekman, A.T.F., & Feltz-Cornelis C.M. van der (2017). A digital intake approach in specialized mental health care: study protocol of a cluster randomised controlled trial. BMC Psychiatry(maart). doi:10.1186/s12888-017-1247-9

Metz, M.J., Veerbeek, M.A., Franx, G.C., Feltz-Cornelis, C.M. van der, Beurs, E. de, & Beekman, A.T.F. (2017). A national quality improvement collaborative for the clinical use of outcome measurement in specialised mental healthcare: results from a parallel group design and a nested cluster randomised controlled trial. BJPsychOpen, 3(3), 106-112. doi:10.1192/bjpo.bp.116.004366

Metz, M.J., Franx, G.C., Veerbeek, M.A., Beurs, E. de, Feltz-Cornelis, C.M. van de, & Beekman, A.T.F. (2015). Shared Decision Making in mental health care using Routine Outcome Monitoring as a source of information: A cluster randomised controlled trial . BMC Psychiatry, 15(1), 1-10. doi:10.1186/s12888-015-0696-2

Veerbeek, M., Lange, J. de, Spierenburg, M., Minkman, M., Pot, A.M., Willemse, B. (2015). Ontwikkelen van een instrument om de ‘zachte’ factoren van samenwerking binnen dementienetwerken te meten. Bijblijven(10). doi:10.1007/s12414-015-0104-3

Veerbeek, M.A., Oude Voshaar, R.C., Pot, A.M. (2014). Effectiveness and predictors of outcome in routine out-patient mental health care for older adults. International Psychogeriatrics, 26(9), 1565-1574. doi:10.1017/S1041610214000647

Asch, I.F.M. van, Nuyen, J., Veerbeek, M.A., Frijters, D.H.M., Achterberg, W.P., Pot, A.M. (2013). The diagnosis of depression and use of antidepressants in nursing home residents with and without dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, 28(3), 312-318. doi: 10.1002/gps.3830

Groot Zwaaftink, R., Veerbeek, M. (2013). Met andere ogen; twee jaar Alzheimer Experience. Denkbeeld: Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 25, 7-9.

Nuijen, J., Veerbeek, M., Wijngaarden, B. van (2013). Routine Outcome Monitoring in de geestelijke gezondheidszorg: een belofte voor de toekomst? In J. Nuijen (eindred.), Trendrapportage GGZ 2012. Deel 3A: Kwaliteit en effectiviteitNaar transparante kwaliteitsinformatie (pp. 61-92). Utrecht: Trimbos-instituut.

Veerbeek, M.A., Oude Voshaar, R.C., Pot, A.M. (2013). Psychometric properties of the Dutch version of the Health of the Nation Outcome Scales for older adults (HoNOS 65+) in daily care. International Journal of Nursing Studies, 50(12), 1711–1719. doi:10.1016/j.ijnurstu.2013.05.004

Veerbeek, M., Nuijen, J., Smit, D., Emmen, M., Verhaak, P. (2013). Volwassenen bij de eerstelijnspsycholoog in 2010: kenmerken en geboden hulp. In J. Nuijen (eindred.), Trendrapportage GGZ 2012. Deel 2A: Toegang en zorggebruikGGZ in de eerste lijn. De rol van de huisarts en de eerstelijnspsycholoog (pp. 55-82). Utrecht: Trimbos-instituut.

Veerbeek, M., Oude Voshaar, R., Depla, M., Pot, A.M. (2013). Mental health care Monitor Older adults (MEMO): monitoring patient characteristics and outcome in Dutch mental health services for older adults. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 22(2), 100–109. doi:10.1002/mpr.1386

Veerbeek, M., Stirbu-Wagner, I., Verhaak, P., Nuijen, J. (2013). Huisartsenzorg voor volwassenen en ouderen met psychische problemen tussen 2002-2010. In J. Nuijen (eindred.), Trendrapportage GGZ 2012. Deel 2A: Toegang en zorggebruik.GGZ in de eerste lijnDe rol van de huisarts en de eerstelijnspsycholoog (pp. 19-54). Utrecht: Trimbos-instituut.

Veerbeek, M.A., Oude Voshaar, R.C., Pot, A.M. (2012). Clinicians’ perspectives on a web-based system for routine outcome monitoring in old-age psychiatry in the Netherlands. Journal of Medical Internet Research, 14(3). doi:10.2196/jmir.1937

Asch, I.F.M. van, Veerbeek-Senster, M.A., Dijk, C.E., Verheij, R.A., Verhaak, P.F.M., Pot, A.M., Nuijen, J. (2010). Ouderen in de huisartsenpraktijk: over psychische problematiek en zorgverlening tussen 2002-2008. In J. Nuijen (red.), Trendrapportage GGZ 2010; Deel 2 Toegang en zorggebruik (pp. 181-236). Utrecht: Trimbos-instituut.

Asch, I.F.M. van, Veerbeek-Senster, M.A., Nuijen, J., Frijters, D., Achterberg, W., Pot, A.M. (2010). Ouderen in verpleeghuizen: over psychische problematiek, hulpbehoefte en zorgverlening tussen 2004-2008. In J. Nuijen (red.), Trendrapportage GGZ 2010; Deel 2 Toegang en zorggebruik (pp. 251-292). Utrecht: Trimbos-instituut.

Pot, A.M., Bolhlmeijer, E.T., Onrust, S., Melenhorst, A.S., Veerbeek, M., Vries, W. de (2010). The impact of life review on depression in older adults: a randomized controlled trial. International Psychogeriatrics, 22(4), 572-581.

Veerbeek-Senster, M.A., Asch, I.F.M. van, Pot, A.M., Nuijen, J. (2010). Ouderen in de tweedelijns GGZ: over instroom, cliëntkenmerken en zorgverlening tussen 2003-2007. In J. Nuijen (red.), Trendrapportage GGZ 2010; Deel 2 Toegang en zorggebruik (pp. 237-250). Utrecht: Trimbos-instituut.

Veerbeek, M.A., Y.J. Pijl, Driessen, G.A.M., Vries, S.C. de, Pot, A.M. (2009). Trends in het gebruik van geestelijke gezondheidszorg door ouderen in de periode 1990-2004. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 40(2), 45-53.

Veerbeek, M., Willemse, B., Pot, A.M. (2009). Digitale doorbraak? Ervaringen met een digitale trainingsmodule voor de implementatie van een richtlijn. Kwaliteit in Zorg(1), 24-28.

Dorland, L.M., Pot, A.M., Veerbeek, M.A., Depla, M. (2007). Psychische hulpverlening voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen; deelstudie 7. In A.M. Pot (red.), M. Depla (red.), M. ten Have (red.), Monitor geestelijke gezondheidszorg ouderen, rapportage 2006 (pp. 37-43). Utrecht: Trimbos-instituut.

Veerbeek, M.A., Have, M. ten, Sytema, S., Pijl, Y.L., Driessen, G., Pot, A.M. (2007). Ouderen met psychische problemen in de tweedelijn; deelstudie 4. In A.M. Pot (red.), M. Depla (red.), M. ten Have (red.), Monitor geestelijke gezondheidszorg ouderen, rapportage 2006 (pp. 23-26). Utrecht: Trimbos-instituut.

Veerbeek, M.A., Pot, A.M., Dorland, L.M., Depla, M., Have, M. ten (2007). Haalbaarheidsstudie naar peilstations; deelstudie 5. In A.M. Pot (red.), M. Depla (red.), M. ten Have (red.), Monitor geestelijke gezondheidszorg ouderen, rapportage 2006 (pp. 27-30). Utrecht: Trimbos-instituut.

Geen resultaten.

Meer in de media