Profiel

Dr. G.B. (Lonneke) van Leeuwen

Functie
Onderzoeker Communicatie en Media
Programma
Alcohol
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(174)
Telefoon
+31 (0)30 - 2971(144)
E-mail
Neem contact op
Online
Lonneke van Leeuwen

Expertise

Lonneke van Leeuwen is communicatiewetenschapper. Haar projecten gaan over de (on)gewenste invloed van massa mediale communicatie op geestelijke gezondheid en middelengebruik (tabak, alcohol, drugs). Zij houdt zich bezig met onderzoek en interventie-ontwikkeling.

Haar interessegebied omvat de invloed van uiteenlopende vormen van massa mediale communicatie, zolang de inhoud raakt aan geestelijke gezondheid en middelengebruik. Het kan gaan over de invloed van televisieseries, films, liedjes, boeken, on- en offline nieuwsberichten, actualiteitenprogramma’s, theater en sociale media. Ook de invloed van campagnes en (alcohol)marketing vallen in haar interessegebied.

In 2000 studeerde ze af als medisch bioloog aan de Universiteit van Utrecht, waarna ze in 2001 startte bij het Trimbos-instituut. In 2015 promoveerde ze in de Communicatiewetenschap bij Wageningen University and Research centre. Haar onderzoek richtte zich op het begrijpen van de alcohol-ontmoedigende effecten van een ontwikkelde televisieserie voor adolescenten en jongvolwassenen.

Sinds een aantal jaren werkt zij op de afdeling die zich bezighoudt met de preventie van problematisch middelengebruik bij jongeren.

Inspiratie en missie

Lonneke’s inspiratie en missie is het ontrafelen van de psychologische processen die optreden bij blootstelling aan massa mediale communicatie, om vervolgens te ontdekken hoe deze processen de geestelijke gezondheid en middelengebruik beïnvloeden.

Lopend project/Bezig met…

Deze inspiratie en missie brengt zij in praktijk bij het Trimbos-instituut door het uitvoeren van de volgende vier typen projecten:

1. Onderzoek naar de impact van (specifieke) uitingen van massa mediale communicatie op geestelijke gezondheid of middelengebruik. Bijvoorbeeld:

2. (Onderzoek ten behoeve van) de ontwikkeling van interventies die a) ongewenste effecten van massa mediale communicatie voorkomen dan wel tegengaan of b) gewenste effecten genereren dan wel versterken. Bijvoorbeeld:

3. Onderzoek naar de inhoud van of mate van blootstelling aan (specifieke) uitingen van massa mediale communicatie.
Bijvoorbeeld:

4. Consultancy voor interne en externe professionals (bijv. onderzoekers, gezondheidsbevorderaars, interventie-ontwikkelaars) die ook werkzaam zijn op de voorgaande drie gebieden.

Blogs

Leeuwen, L. van & Bommelé, J. (2019). Do Dutch news reports about suicide refer to suicide prevention strategies? Crisis. doi:10.1027/0227-5910/a000619

Leeuwen, L. van, Onrust, S., Putte, B. van den, Kleinjan, M., Lemmers, L., Engels, R. C. M. E., & Hermans, R. C. J. (2019). Cue-reminders to prevent health-risk behaviours: A systematic review. Frontiers in Public Health, 7(97). doi:10.3389/fpubh.2019.00097

Leeuwen, L. van, Putte, B. van den, Renes, R.J., & Leeuwis, C. (2017). Do narrative engagement and recipients’ thoughts explain the impact of an entertainment-education narrative on discouraging binge drinking? Journal of Media Psychology, 20(2), 194-220. doi:10.1080/15213269.2016.1142379

Leeuwen, L. van, Renes, R.J., Leeuwis, C. (2013). Televised entertainment-education to prevent adolescent alcohol use : Perceived realism, enjoyment, and impact. Health Education and Behavior, 40(2), 193-205. doi:10.1177/1090198112445906

Geen resultaten.

Meer in de media