Profiel

L.M. (Laura) Nijkamp

Functie
Onderzoeker en adviseur lokaal middelenbeleid
Programma
Jongeren en Riskant Gedrag
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(203)
E-mail
Neem contact op
Online
Laura  Nijkamp

Expertise

Criminoloog en agoog met een passie voor onderzoek en wetenschap. Mijn kennis ligt op het vlak van veiligheid en criminaliteit met bijzondere interesse in hoe (groepen) burgers zich tot dit domein verhouden. Daarnaast blijf ik immer geboeid door ontwikkelingen op sociale media en hoe deze de publieke opinie en beleid beïnvloeden.

Voorheen heb ik ervaring opgedaan als onderzoeker op thema’s als de inbeslagname van drugs, veiligheidsbeleving, georganiseerde criminaliteit en radicalisering. Ik ben zeer geïnteresseerd in de verhalen achter thema’s. Met als droom grote thema’s begrijpelijk te maken voor een groter publiek. Wat drijft mensen? En hoe beïnvloedt dit wat ze doen? Daarom ben ik naast mijn werk bij het Trimbos-instituut actief als auteur en blogger over onderwerpen gerelateerd aan mijn achtergrond.

Inspiratie en missie

Om effectief (preventief) beleid te kunnen maken is het belangrijk om inzicht en kennis te vergaren over middelengebruik en de gevolgen hiervan. En dit bereikbaar te maken voor de mensen waarover het gaat en de mensen die ermee aan de slag moeten. Het verbinden van het veiligheidsdomein en het zorgdomein is daarbij in mijn ogen belangrijk. In beide velden liggen kennis en kunde die samengebracht veel moois teweeg kunnen brengen. Met mijn achtergrond en werkzaamheden hoop ik hier een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Lopende projecten

  • STAD in Europe

  • Verkennend onderzoek naar lachgas en 4FA

  • Ontwikkeling gemeentelijke aanpak van dronkenschap in uitgaanssettings

Nevenfuncties

  • Extern lid beleidsonderzoek & evaluaties, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
  • Buurtbemiddelaar, DOCK
  • Nieuwsanalist, IFFC

Blogs

Luijk, S. & Nijkamp, L. (2019). Recreatief lachgasgebruik en gezondheidsrisico’s. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 51(2), 2-7. doi:10.1007/s12452-018-00166-z

M. Möhle (ed.), L. Nijkamp, J. de Greeff en J. Mulder (2019). STAD in Europe: a manual for communities preventing alcohol related harm. European Union Health Programme (2014-2020).

Nijkamp, L. & Goossens F. (2018). Zorgen over lachgas omzetten in acties. Secondant, Platform voor Maatschappelijke Veiligheid, 2018.

Van Rooij, A. J., & Nijkamp, L. M. (2018). Addressing problematic video game use: A multimethod, dual-context perspective on leisure-time use. Journal of Behavioral Addictions, 7(3), 526-530. doi:10.1556/2006.7.2018.62