Profiel

Dr. J. (Jeroen) Lammers

Functie
Programmamanager Jeugd
Programma
Bedrijfsvoering: Jeugd
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(309)
E-mail
Neem contact op
Online
Jeroen  Lammers

Expertise

  • Implementatie leefstijlinterventies scholen
  • Onderzoek leefstijlinterventies scholen

Mijn expertise ligt op het gebied van gezondheidsbevordering op scholen. Ik ben projectleider van ‘De gezonde school en genotmiddelen’. Dit programma richt zich op ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies over roken, alcohol en drugs voor scholieren in Nederland.

Daarnaast ben ik projectleider van ‘De gezonde school en sociaal emotionele ontwikkeling’ om het (psychisch) welbevinden van leerlingen te bevorderen. Ik ben betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten naar effectiviteit van leefstijlinterventies in het onderwijs.

Mijn proefschrift gaat over selectieve alcoholpreventie voor jongeren met specifieke persoonlijkheidseigenschappen. 

Inspiratie en missie

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’:

  • opzetten van evidence based preventieprogramma’s voor scholen
  • vertalen van resultaten uit onderzoek naar de praktijk
  • toepasbaar maken van preventieprogramma’s voor de praktijk

Lopende projecten

  • Projectleider van ‘De gezonde school en genotmiddelen’
  • Projectleider van ‘De gezonde school en sociaal emotionele ontwikkeling binnen het primair onderwijs’
  • ‘Preventure’, selectieve alcoholpreventie voor jongeren 

Links

Blogs

Lammers, J. (2020). Het verminderen van alcoholmisbruik bij jonge adolescenten: tijd om de preventieparadox te heroverwegen? JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 52, 100-101. doi:10.1007/s12452-020-00218-3

Lammers, J. (2020). Bingedrinken onder jongeren. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2.

Lammers, J., Onrust, S., & Maat, M. (2020). Dertig jaar preventie van alcohol, roken en drugs op scholen. TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Bijlage 2.

Lammers, J., Pieper, I., Klundert, N. van de, Stevens, G. & Kleinjan, M. (2020). Staat het geluk onder druk van de Nederlandse leerlingen? Van twaalf tot achttien, 8, 12-.

Bolier, L., Monshouwer, K., Lammers, J. Onrust, S., & Kleinjan, M. (2017). Weerbaarheid en welbevinden op school: wat werkt wel, en wat werkt niet? Positieve Psychologie(1).

Graaf, A. de, Putte, B. van den, Nguyen, M-H., Zebregs, S., Lammers, J., & Neijens, P. (2017). The effectiveness of narrative versus informational smoking education on smoking beliefs, attitudes and intentions of low-educated adolescents. Psychology & Health, 32(7), 810-825. doi:10.1080/08870446.2017.1307371

Lammers, J., Goossens, F., Conrod, P., Engels, R., Wiers, R. W., & Kleinjan, M. (2017). Effectiveness of a selective alcohol prevention program targeting personality risk factors: results of interaction analyses. Addictive Behaviors, 71(augustus), 82-88. doi:10.1016/j.addbeh.2017.02.030

Monshouwer, K., Onrust, S.E., Rikkers-Mutsaerts, E., & Lammers, J. (2017). Roken en jongeren. Effectiviteit van preventie- en stoppen-met-rokenprogramma’s. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde(24), 29-33.

Putte, B. van den, Zebregs, S., Graaf. A. de, Lammers, J. & Neijens, P. (2017). Gezondheidsvoorlichting over alcohol en tabak aan laaggeletterde adolescenten, in het bijzonder de rol van connectieven. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(2), 167-189. doi:10.5117/TVT2017.2.PUTT

Zebregs, S., Putte, B. van den, Graaf. A. de, Lammers, J. & Neijens, P. (2017). Voorlichtingsmaterialen over alcohol voor VMBO- en Praktijkscholieren: verbeteren narratieven de effecten? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 95(5), 200-203. doi:10.1007/s12508-017-0066-1

Goossens, F.X., Lammers, J., Onrust, S.A., Conrod, P.J., Orobio de Castro, B., & Monshouwer, K. (2016). Effectiveness of a brief school based intervention on depression, anxiety, hyperactivity and delinquency: A cluster randomized controlled trial. European Child and Adolescent Psychiatry, 25(6), 639-648. doi:10.1007/s00787-015-0781-6

Onrust, S.A., Otten, R., Lammers, J. & Smit, F. (2016). School-based programmes to reduce and prevent substance use in different age groups: What works for whom? Systematic review and meta-regression analysis. Clinical Psychology Review, 44(3), 45-59. doi:10.1016/j.cpr.2015.11.002

Goossens, F.X., Lammers, J., Onrust, S.A., Conrod, P.J., Castro, B. O. de, & Monshouwer, K. (2015). Effectiveness of a brief school-based intervention on depression, anxiety, hyperactivity, and delinquency: A cluster randomized controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry(October).

Lammers, J., Goossens, F., Conrod, P., Engels, R., Wiers, R.W., & Kleinjan, M. (2015). Effectiveness of a selective intervention program targeting personality risk factors for alcohol misuse among young adolescents: Results of a cluster randomized controlled trial. Addiction, 110(7), 1101-1109. doi:10.1111/add.12952

Malmberg, M., Kleinjan, M., Overbeek, G., Vermulst, A., Lammers, J., Monshouwer, K., & Engels, R.C.M.E. (2015). Substance use outcomes in the Healthy School and Drugs program: Results from a latent growth curve approach. Addictive Behaviors, 42, 194-202. doi:10.1016/j.addbeh.2014.11.021

Leeuw, R.N.H. de, Kleinjan, M., Lammers, J., Lokman, S., Engels, R.C.M.E. (2014). De effectiviteit van De Gezonde School en Genotmiddelen voor het basisonderwijs. Kind en adolescent, 35(1), 2-21.

Malmberg, M., Kleinjan, M., Overbeek, G., Vermulst, A., Monshouwer, K., Lammers, J., & Vollebergh, W. (2014). Effectiveness of the ‘Healthy School and Drugs’ prevention programme on adolescents' substance use: A randomized clustered trial. Addiction, 109(6), 1031-1040. doi:10.1111/add.12526

Lammers, J., Kuntsche, E., Engels, R.C.M.E., Wiers, R.W., Kleinjan, M. (2013). Mediational relations of substance use risk profiles, alcohol-related outcomes, and drinking motives among young adolescents in the Netherlands. Drug and Alcohol Dependence, 133(2), 571–579.

Malmberg, M., Kleinjan, M., Overbeek, G., Vermulst, A., Lammers, J., & Engels, R. (2013). Are there reciprocal relationships between substance use risk personality profiles and alcohol or tobacco use in early adolescence? Addictive Behavior, 38(12), 2851-2859. doi:10.1016/j.addbeh.2013.08.003

Voogt, C. V., Poelen, E. A., Kleinjan, M., Lemmers, L. A., Engels, R. C. (2013). The effectiveness of the 'what do you drink' web-based brief alcohol intervention in reducing heavy drinking among students: a two-arm parallel group randomized controlled trial. Alcohol and alcoholism, 48(3), 312-321. doi.org/10.1093/alcalc/ags133

Maat, M., Lammers, J. (2012). Problemen met genotmiddelen signaleren. Bij de Les, 28-29.

Malmberg, M., Kleinjan, M., Overbeek, G., Monshouwer, K., Lammers, J., Engels, R.C.M.E. (2012). Do substance use risk personality dimensions predict the onset of substance use in early adolescence? A variable- and person-centered approach. Journal of Youth and Adolescence, 41(11), 1512–1525. doi:10.1007/s10964-012-9775-6

Lammers, J., Goossens, F., Lokman, S., Monshouwer, K., Lemmers, L., Conrod, P., Wiers, R., Engels, R., Kleinjan, M. (2011). Evaluating a selective prevention programme for binge drinking among young adolescents: Study protocol of a randomized controlled trial. BMC Public Health, 11(126). doi:10.1186/1471-2458-11-126

Deursen, D.S. van, Salemink, E., Lammers, J., Wiers, R.W. (2010). Selectieve en geïndiceerde preventie van problematisch middelengebruik bij jongeren. Kind en adolescent, 31(4), 234-246.

Maat, M.J., Koning, I.M., Lammers, J. (2010). Alcoholpreventie bij jongeren: ouders en school maken het verschil. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 88(8), 418-421.

Malmberg, M., Overbeek, G., Kleinjan, M., Vermulst, A., Monshouwer, K., Lammers, J., Vollebergh, W.A.M., Engels, R.C.M.E. (2010). Effectiveness of the universal prevention program ‘Healthy School and Drugs’: Study protocol of a randomized clustered trial. BMC Public Health, 10(541).

Malmberg, M., Overbeek, G., Monshouwer, K., Lammers, J., Vollebergh, W.A.M, Engels, R.C.M.E. (2010). Substance use risk profiles and associations with early substance use in adolescence. Journal of Behavioral Medicine.