Profiel

Dr. J. (Agnes) van der Poel

Functie
Programmahoofd
Programma
Publieke Geestelijke Gezondheid
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(145)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(395)
E-mail
Neem contact op
Online
Agnes van der Poel

Expertise

Agnes van der Poel studeerde Communicatie en Sociologie, met als studierichting sociologisch onderzoek, in Utrecht. Daarna werkte zij als onderzoeker en projectleider bij onderzoeksbureau IVO in Rotterdam, waar zij in 2009 promoveerde op de laagdrempelige zorg voor harddrugverslaafden in de Rotterdamse scene. Ook in 2009 maakte zij de overstap naar het Trimbos-instituut. Als senior bij het programma Publieke Geestelijke Gezondheid acquireerde en leidde zij projecten die te maken hebben met de organisatie van preventie en zorg. Vanaf 2017 is zij hoofd van dit programma. Rode draad is onderzoek naar en beïnvloeding van het gedrag van groepen mensen. Haar expertise ligt op het gebied van preventie van psychische aandoeningen en verslaving, en op het bevorderen van psychische gezondheid en mentale fitheid.

Inspiratie en missie

Zoveel mogelijk mensen, jong én oud, bereiken met effectieve preventie en vroeginterventie – daar loop ik warm voor. Waarbij de vorm in dienst moet staan van bereik en effect. Dat kan met e-Health, met of zonder begeleiding, of met een groepscursus. In de driehoek beleid, onderzoek en praktijk is het spannend om kennis te verzamelen en implementatie te stimuleren, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau.

Lopende projecten

Aantal speerpunten van het programma Publieke Geestelijke Gezondheid:

  • De klachtgerichte aanpak, in tegenstelling tot stoornisgericht werken. Kennis en toepassing van kennis over ervaren klachten van mensen leidt tot effectieve preventie. Slecht slapen, stress en piekeren zijn klachten waar mensen aan willen werken. We hebben groeps- en individuele (online en f2f) cursussen, al dan niet begeleid door een POH-GGZ bijvoorbeeld. Bereik van lage SES groepen heeft onze bijzondere aandacht.
  • Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van preventieve e-Mental Health, in de brede eerste lijn. Voor huisartspraktijken hebben we bijvoorbeeld een toolkit ontwikkeld (www.huisarts-emh.nl/). Veel ervaring deden we op bij de implementatiestudies van Kleurjeleven en Psyfit. Ook op www.mentaalvitaal.nl zijn we trots.
  • Kwaliteit en organisatie van preventie en zorg. Bij jeugd bijvoorbeeld rondom de risicogroep KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO) (kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen); zie www.koppkvo.nl.

Nevenfunctie

  • Lid van kernredactie van TSG, tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Bolier, L., Smeets, O., Haverman, M., & Poel, A. van der (2017). Positieve psychologie online. Directieve therapie, 37(2), 87-102.

Gee, A. de, croes, E., Putten, J. van, & Poel, A. van der (2017). Hepatitis C: alles uit de kast. Medisch Contact(mei), 21-23.

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Zijlstra, M., Poel, A. van der, & Smeets, O. (2017). Kleurjeleven e-healthprogramma in de praktijk. TPO - De praktijk(3).

Zijlstra-Vlasveld, M., Pols, L., Bolier, L., & Poel, A. van der (2017). Patiënt en praktijkondersteuner aan de slag met de begeleide zelfhulpcursus ‘Leren leven met een chronische ziekte’. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 95(3), 112-115. doi:10.1007/s12508-017-0029-6

Bransen, E., Collard, P., & Poel, A. van der (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen. Verslaving, 12(4), 289–292. doi:10.1007/s12501-016-0082-x

Duivenboden, J. van, Smeets, O., & Poel, A. van der (2016). E-mental health. GGZ in de huisartsenpraktijk (pp. 83-87). Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap.

Duivis, H., Poel, A. van der, & Boon, B. (2016). Geïndiceerde depressiepreventie voor volwassenen: inventarisatie van werkzame elementen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 94(5), 170-174.

Poel, A. van der, Sepers, R., Sanderman, A., & Gee, A. de (2016). Penitentiaire inrichtingen, verslavingszorg en verslavingsreclassering: Knelpunten en oplossingen voor samenwerking. Verslaving, 12, 140-144. doi:10.1007/s12501-016-0061-2

Zijlstra-Vlasveld, M.C., Gee, E.A. de, Westra, M., Roberts, H., Kökert, C., Grund, J.P., & Poel, A.J. van (2016). Tweede Nederlandse ‘harm reduction’-congres. Verslaving(3).

Poel, A. van de, Kramer, J., Schotanus-Dijkstra, M., & Boon B. (2015). Online fora voor nabestaanden van suïcide. Wie zijn de bezoekers en wat zijn redenen van bezoek? Maatwerk, 16(4), 27-29.

Poel, A. van der, Lindt, S. van de, Laghaei, F., & Croes, E. (2015). Verbetering van de opsporing van hepatitis C in de verslavingszorg: Resultaten van doorbraakproject 2013-2014 . TSG(4), 129-131.

Havinga, P., Velden, C. van der, Gee, A. de, Poel, A. van der (2014). Differences in sociodemographic, drug use and health characteristics between never, former and current injecting, problematic hard-drug users in the Netherlands. Harm Reduction Journal, 11(6). doi:10.1186/1477-7517-11-6

Kramer, J., Boon, B., Schotanus-Dijkstra, M., Ballegooijen, W. van, Kerkhof, A., Poel, A. van der (2014). The mental health of visitors of web-based support forums for bereaved by suicide. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 18, 1-8. doi:10.1027/0227-5910/a000281

Spijkerman, M., Ruiter, M., Conijn, B., Kramer, J., Boon, B., Poel, A. van der (2014). Zijn klachtgerichte mini-interventies voor slapen, stress en piekeren een aanwinst voor depressiepreventie? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 92(3), 111-118.

Gee, A. de, Havinga, P., Baas, I., Poel, A. van der (2013). Infectieziektepreventie onder harddrugsgebruikers. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 9(1), 3-13.

Jonge, M.C. de, Poel, A. van der, Haastregt, J.C.M. van, Moulin, M.F.T.M. du, Zijlstra, G.A.R., Voordouw, I. (2013). Zicht op Evenwicht. Landelijke implementatie van een cursus gericht op het verminderen van angst om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 44(1), 12–21. doi:10.1007/s12439-013-0006-8

Poel, A. van der, Havinga, P., Velden, C. van der, Gee, E.A. de (2013). Kennisniveau van harddruggebruikers over infectieziekten is hoog. Infectieziekten Bulletin, 24(9), 294-297.

Poel, A. van der, Spijkerman, M., Rooijen, I. van (2013). Preventie in de buurt. Resultaten van PreventieKracht dicht bij huis 2009-2011. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(8), 463-466.

Schotanus-Dijkstra, M., Ruiter, M., Poel, A. van der, Hosman, C., Boon, B. (2013). Tien jaar monitor GGZ-preventie: inzichten en vraagstukken. Ontwikkelingen in organisatie, capaciteit, financiering en bereik. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(4), 217-224.

Zijlstra, G.A.R., Du Moulin, M.F.M.T., Haastregt, J.C.M. van, Jonge, M. de, Kempen, G.I.J.M., Poel, A. van der (2013). Zicht op Evenwicht. Evaluatie van een landelijk geïmplementeerde cursus gericht op het verminderen van bezorgdheid om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 44(11), 272–284.

Zijlstra, G.A.R., Haastregt, J.C.M. van, Moulin, M.F.M.T. du, Jonge, M.C. de, Poel, A. van der, Kempen, G.I.J.M. (2013). Effects of the implementation of an evidence-based program to manage concerns about falls in older adults. Gerontologist, 53(5), 839-849. doi:10.1093/geront/gns142

Havinga, P., Poel, A. van der (2012). Organisatie en inrichting van gebruiksruimten in Nederland (2003-2010). Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 8(2), 44-54.

Bool, M., Poel, A. van der (2011). Opbrengst en waarde van het Partnership Depressiepreventie. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89(4), 236-241.

Dijkstra, M., Poel, A. van der, Ruiter, M. (2011). Comorbiditeit van alcoholverslaving en een angst- of stemmingsstoornis. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89(8), 420-426.

Hunt, G., Joe-Laidler, K., Moloney, M., Poel, A. van der, Mheen, D. van de (2011). Dance drug scenes: A global perspective. In G. Hunt (ed.), M. Hilhet (ed.), H. Bergeron (ed.), Drugs and culture. Knowledge, consumption and policy (pp. 125-148). Farnham: Ashgate Publishing Limited.

Poel, A. van der, Gee, A. de (2011). European Harm Reduction Conference. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 7(4), 68-71.

Poel, A. van der, Ruiter, M. (2011). Screenen op depressie. Zeker doen!. Huisarts en Wetenschap, 54(1), 43.

Vries, F.M.C. de, Gee, E.A. de, Poel, A. van der (2011). Hepatitis B-vaccinatieprogramma voor de risicogroep druggebruikers: organisatie en uitvoering in de verslavingszorg in 2011. Infectieziekten Bulletin, 22(9), 339-342.

Geen resultaten.

Meer in de media