Profiel

Drs. C. (Chris) Nas

Functie
Senior Policy Advisor
Programma
Department Trimbos International
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(177)
Telefoon
+ 31 (0) 6 111 929 11
E-mail
Neem contact op
Online
Chris  Nas

Expertise

Na afronding van de doctoraalstudies Geneeskunde en Bestuurs- en Beleidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen werkte Chris als belangenbehartiger voor de branchevereniging GGZ Nederland, de beroepsverenigingen van fysiotherapeuten (KNGF) en verpleegkundigen (V&VN) en als management consultant bij de adviestak van Deloitte.

De rode draad in zijn loopbaan is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Enerzijds door kwalificatie, certificatie en accreditatie van zorgprofessionals die daar werkzaam zijn, anderzijds door het verbeteren van werkprocessen binnen en tussen organisaties. Hij vervulde daarbij de rol van beleidsadviseur, projectleider en procesmanager.

De laatste jaren ligt de nadruk in zijn werk inhoudelijk op de opzet, bouw, werking en prestaties van geestelijke gezondheidszorgsystemen en (inter)nationale vergelijkingen van uitkomsten van ggz-systemen en aanbieders van zorg. Daarnaast nam hij tussen 2013 en 2016 het initiatief voor het opzetten van twee Europese netwerken in de geestelijke gezondheidszorg.

Inspiratie en missie

Chris wil bijdragen aan een mensgerichte en zakelijke zorg. Een mensgerichte zorg doet recht aan de geschiedenis, persoon en mogelijke rollen van cliënten die problemen hebben met hun geestelijke of lichamelijke gezondheid. In een zakelijke zorg stellen aanbieders zich voortdurend de vraag of hun diensten klantgerichter kunnen – in termen van inhoud, bejegening en aandacht – en of zij deze kwaliteit tegen redelijke kosten kunnen leveren.

Gebruik van evidence based en practice based kennis in de dagelijkse praktijk is een belangrijke sleutel om steeds betere geestelijke gezondheidszorg te kunnen bieden. Hoe bereikt deze kennis de tienduizenden uiteenlopende professionals die in de Nederlandse ggz werken? Hoe voorkom je dat overheden in Europa steeds weer het wiel opnieuw uitvinden en daarbij dezelfde problemen tegenkomen? Niet alleen het ontwikkelen van kennis, ook het wegen en delen daarvan zijn onmisbare activiteiten.

Bezig met…

Chris geeft samen met zijn collega’s vanuit Kantoor Brussel invulling aan de ambitie van het Trimbos-instituut om de unieke kennis en interventies op het gebied van geestelijke gezondheid, middelengebruik en e-mental health te delen met internationale partners en zo een bijdrage te leveren aan een betere geestelijke gezondheid van de Europese bevolking.

Daarnaast levert Chris waar nodig een inhoudelijke bijdrage aan de projecten van Trimbos International in diverse Europese landen.

Links

Blogs

Er zijn geen publicaties gekoppeld. Bekijk al onze publicaties.

Er zijn geen relevante producten gekoppeld. Direct naar de webwinkel.