Profiel

J. (Jeroen) de Greeff, MSc

Functie
Adviseur lokaal beleid
Programma
Jongeren en Riskant Gedrag
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(427)
E-mail
Neem contact op
Online
Jeroen de Greeff

Expertise

  • Gemeentelijk alcohol, drugs en tabaksbeleid.
  • Beleidsadvisering en onderzoek.
  • Verbindingen leggen op lokaal en regionaal niveau.
  • Uitwisseling van kennis organiseren (d.m.v. studiedagen en –reizen).
  • Toezicht & handhaving Drank- en Horecawet.

Inspiratie en missie

Er is steeds meer kennis over effectief lokaal preventiebeleid op het gebied van alcohol, drugs en tabak. Bij het vertalen van deze, veelal wetenschappelijke, kennis naar de gemeentelijke praktijk zie ik een belangrijke rol voor het Trimbos-instituut. Ik sla graag de brug tussen de wetenschap en de praktijk om lokale beleidsmakers en hun samenwerkingspartners in staat te stellen hun preventiebeleid te verstevigen.

Lopend project/Bezig met…

  • Gemeenten inspireren met beleidsvoorbeelden en interventies die werken.
  • Het IJslandse evidence based preventiemodel vertalen en integreren in het Nederlandse lokale gezondheidsbeleid.
  • Ontwikkelen en implementeren van een gemeentelijke aanpak gericht op het verminderen van alcohol gerelateerde incidenten in het uitgaansleven.
  • Ontwikkelen van een netwerkplatform voor gemeenten die aan de slag willen met tabaksontmoedigingsbeleid.

Nevenfunctie

  • Lid adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawetinspecteurs (NVDI)

Links naar relevante pagina’s/sites

Er zijn geen publicaties gekoppeld. Bekijk al onze publicaties.

Gezondheidsbevordering en leefstijl

Een praktische inleiding · 2018

Dronkenschap en doorschenken

Een gemeentelijke aanpak om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven tegen te gaan. · 2017

Download

Blurring nader bekeken

Een Europese vergelijking van wettelijke restricties, van verkooppunten en beschikbaarheid · 2016

Download

Minderjarigen onder invloed op beeld

Een onderzoek naar politie-interventie 'de Confrontatie' · 2016

Download

Alcohol en drugs bij evenementen

Leidraad voor gemeenten 2.0 · 2017

Download

Wetgeving rondom dronkenschap

Lokale handhaving · 2015

Download