Profiel

J. (Jeroen) de Greeff, MSc

Functie
Adviseur lokaal beleid
Programma
Jongeren en Riskant Gedrag
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(427)
E-mail
Neem contact op
Online
Jeroen de Greeff

Expertise

 • Lokaal alcohol- en drugsbeleid.
 • Onderzoek naar alcohol en drugs.
 • Toezicht & handhaving Drank- en horecawet.
 • Uitwisseling van kennis organiseren (d.m.v. studiedagen en –reizen).
 • Verbindingen leggen op lokaal en regionaal niveau.

Inspiratie en missie

Er is steeds meer kennis over effectief lokaal beleid op het gebied van alcohol en drugs. Bij het vertalen van deze, veelal wetenschappelijke, kennis naar de gemeentelijke praktijk zie ik een belangrijke rol voor het Trimbos-instituut. Ik sla graag de brug tussen de wetenschap en de praktijk om lokale beleidsmakers en hun samenwerkingspartners in staat te stellen hun alcohol- en drugsbeleid te verstevigen.

Lopend project/Bezig met…

 • Gemeenten inspireren met beleidsvoorbeelden en interventies die werken.
 • Ontwikkeling gemeentelijke aanpak van dronkenschap in uitgaanssettings.
 • Ontwikkeling landelijke leidraad voor alcohol- en drugsbeleid op evenementen.
 • Ontwikkeling van lokaal drugsbeleid.
 • Onderzoek naar naleving van leeftijdsgrenzen en doorschenken.
 • Kennis delen via het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet.

Links naar relevante pagina’s/sites

Er zijn geen publicaties gekoppeld. Bekijk al onze publicaties.

Dronkenschap en doorschenken: van intentie naar actie

Een gemeentelijke aanpak om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven tegen te gaan. · 2017

Download

Blurring nader bekeken

Een Europese vergelijking van wettelijke restricties, van verkooppunten en beschikbaarheid · 2016

Download

Minderjarigen onder invloed op beeld

Een onderzoek naar politie-interventie 'de Confrontatie' · 2016

Download

Alcohol en drugs bij evenementen

Leidraad voor gemeenten 2.0 · 2017

Download