Profiel

Dr. B.J.F. (Brigitte) Boon

Functie
Chief Digital Mental Health
Programma
Center of Innovation
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(164)
Telefoon
+31 (0)30 - 2971(145)
E-mail
Neem contact op
Online
Brigitte  Boon

Expertise

Brigitte Boon studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht met als studierichting Geestelijke Gezondheidskunde. Ze promoveerde in 1998 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Why dieters overeat: on the cognitive regulation of eating behaviour’. Na haar promotie werkte zij bij de Universiteit Maastricht, het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie), het IVO te Rotterdam en I.COM (Innovation Center for Mental Health and Technology) van het Trimbos-instituut. Rode draad in haar carrière vormt het vergroten en toepassen van kennis over gedrag en gedragsverandering. Haar expertise ligt vooral op het gebied van preventie van psychische aandoeningen en verslaving, en op het bevorderen van mentale gezondheid, met als speciaal aandachtspunt ontwikkeling, onderzoek en implementatie van E-mental health interventies.

Inspiratie en missie

Brigitte Boon ziet belangrijke meerwaarde in het werken binnen de driehoek Beleid-Onderzoek-Praktijk en beweegt zich in het speelveld tussen deze drie aandachtspunten. Vooral het alert zijn op actuele kennis die in de academische wereld wordt ontwikkeld of de ‘good practices’ die rechtstreeks uit de praktijk komen, en het onderzoeken van de voorwaarden voor effectieve brede implementatie hiervan, heeft haar belangstelling. Samenwerken met de beleidsmakers in landelijke en regionale overheden, de universiteiten, én de partijen in het veld acht zij daarbij van groot belang.

Bezig met…

Met haar programma Publieke Geestelijke Gezondheid investeert zij in het vergroten en toepassen van kennis over klachtgericht werken in tegenstelling tot stoornisgericht. Veel klachten, bijvoorbeeld slecht slapen, piekeren en stress kunnen immers een voorloper zijn van verschillende stoornissen. Hoe dan ook betreft het klachten die hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Door direct de klacht aan te pakken worden ook groepen met een laag economische status (SES) beter bereikt.
Daarnaast richt ze zich met haar programma op de transitie die het opzetten van de Basis GGZ met zich meebrengt. Voor de preventie van psychische problematiek brengt dat een nieuwe setting en nieuwe beroepsgroepen met zich mee. Van belang hierbij is dat de kennis over effectieve preventie en de evidence based interventies niet verloren gaat. Ook de implementatie van E-mental health en de integratie ervan in de reguliere praktijk vormt een belangrijk aandachtspunt voor Brigitte Boon en haar team. Wat heeft een huisarts of POH nodig om online en mobiele toepassingen te integreren in hun werkwijze?

Bolier, L., & Boon, B. (2017). Short web-based guided self-help intervention prevents the onset of a major depressive disorder in adults with subthreshold depression. Psychological interventions, 20(1). doi:10.1136/eb-2016-102436

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Lokman, S., Volker, D., Zijlstra-Vlasveld, M.C., Brouwers, E.V.P., Boon, B., Beekman, A.T.F., Smit, F., & Feltz-Cornelis, C.M. van der (2017). Return-to-work intervention versus usual care for sick-listed employees: health-economic investment appraisal alongside a cluster randomised trial. BMJ Open, 7(10). doi:10.1136/bmjopen-2017-016348

Schotanus-Dijkstra, M., Drossaert, C.H.C., Pieterse, M.E., Boon, B., Walburg, J.A., & Bolhmeijer, E.T. (2017). An early intervention to promote well-being and flourishing and reduce anxiety and depression: a randomized controlled trial. Internet Inventions(9), 15-24. doi:10.1016/j.invent.2017.04.002

Duivis, H., Poel, A. van der, & Boon, B. (2016). Geïndiceerde depressiepreventie voor volwassenen: inventarisatie van werkzame elementen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 94(5), 170-174.

Bolier, L., Haverman, M., Bohlmeijer, E., Boon, B., & Walburg, J. (2015). Online training voor het verbeteren van de mentale conditie: van effect naar impact. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 93(2), 55-57. doi:10.1007/s12508-015-0024-8

Bransen, E., Gee, A. de, Drenthen, T., & Boon, B. (2015). Onlinehulp werkt goed bij alcoholproblemen: samen met internet en POH-ggz overmatig drankgebruik te lijf. Medisch Contact(10), 450-452.

Lokman, S., Bransen, E.M. , Dupont, J.B.H.M., & Boon, B.J.F. (2015). Op tijd erbij. Didactief, 45(4), 34.

Lokman, S., Bransen, E.M., Dupont, J.B.H.M., & Boon, B.J.F. (2015). Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag. Sozio(1), 13-16.

Poel, A. van de, Kramer, J., Schotanus-Dijkstra, M., & Boon B. (2015). Online fora voor nabestaanden van suïcide. Wie zijn de bezoekers en wat zijn redenen van bezoek? Maatwerk, 16(4), 27-29.

Kramer, J., Boon, B., Schotanus-Dijkstra, M., Ballegooijen, W. van, Kerkhof, A., Poel, A. van der (2014). The mental health of visitors of web-based support forums for bereaved by suicide. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 18, 1-8. doi:10.1027/0227-5910/a000281

Noben, C., Smit, F., Nieuwenhuijsen, K., Ketelaar, S., Gärtner, F., Boon, B., Evers, S. (2014). Comparative cost-effectiveness of two interventions to promote work functioning by targeting mental health complaints among nurses: Pragmatic cluster randomised trial. International Journal of Nursing Studies, 51(10), 1321-1331. doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.01.017

Schotanus-Dijkstra, M., Havinga, P., Ballegooijen, W. van, Delfosse, L., Mokkenstorm, J., Boon, B. (2014). What do the bereaved by suicide communicate in online support groups? A Content Analysis. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 35(1), 27-35. doi:10.1027/0227-5910/a000225

Smeets, O., Martin Abello, K., Zijlstra-Vlasveld, M., Boon, B. (2014). E-health in de GGZ: Hoe staat het daar nu mee? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158.

Spijkerman, M., Ruiter, M., Conijn, B., Kramer, J., Boon, B., Poel, A. van der (2014). Zijn klachtgerichte mini-interventies voor slapen, stress en piekeren een aanwinst voor depressiepreventie? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 92(3), 111-118.

Bolier, L., Haverman, M., Kramer, J., Westerhof, G.J., Riper, H., Walburg, J.A., Boon, B., Bohlmeijer, E. (2013). Internet-based intervention to promote mental fitness in mildly depressed adults: randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 15(9), e200. doi:10.2196/jmir.2603

Schotanus-Dijkstra, M., Ruiter, M., Poel, A. van der, Hosman, C., Boon, B. (2013). Tien jaar monitor GGZ-preventie: inzichten en vraagstukken. Ontwikkelingen in organisatie, capaciteit, financiering en bereik. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(4), 217-224.

Bolier, L., Haverman, M., Kramer, J., Boon, B., Smit, F., Riper, H., Bohlmeijer, E. (2012). Internet-based intervention to promote mental fitness in mildly depressed adults: design of a randomized controlled trial. International Journal of Methods in Psychiatric Research Research Protocols, 1(1). doi:10.2196/resprot.1791

Genugten, L. van, Empelen, P. van, Boon, B., Borsboom, G., Visscher, T., Oenema, A. (2012). Results from an online computer-tailored weight management intervention for overweight adults: randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 14(2), e44. doi:10.2196/jmir.1901

Boon, B., Risselada, A., Huiberts, A., Riper, H., Smit, F. (2011). Curbing alcohol use in male adults through computer generated personalized advice: randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 13(2). doi:10.2196/jmir.1695

Riper, H., Spek, V., Boon, B., Conijn, B., Kramer, J., Martin Abello, K., Smit, F. (2011). Effectiveness of e-self-help interventions for curbing adult problem drinking: a meta-analysis. Journal of Medical Internet Research, 13(2), e42. doi:10.2196/jmir.1694

Smit, F., Lokkerbol, J., Riper, H., Majo, M.C., Boon, B., Blankers, M. (2011). Modeling the cost-effectiveness of health care systems for alcohol use disorders: how implementation of e-health interventions improves cost-effectiveness. Journal of Medical Internet Research, 13(3), e56. doi:10.2196/jmir.1694

E-mental health in de huisartsenpraktijk

Onderzoek naar gebruik en ervaringen · 2016

Download

De effectiviteit van de inzet van rolmodellen in leefstijlcampagnes

Strategische verkenning / Theorie en praktijk · 2015

Download

Infographic E-Mental Health door huisarts en POH-GGZ

Wat is er nodig voor opschaling? · 2015

Download

Depressiepreventie

Stand van zaken, nieuwe richtingen

Download

Klachtgerichte mini-interventies

Een nieuwe aanpak van depressiepreventie voor groepen met een lagere sociaaleconomische status? · 2011

Download