Profiel

Dr. P.M. (Peggy) van der Pol

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Drug Monitoring & Policy
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(443)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(290)
E-mail
Neem contact op
Peggy van der Pol

Expertise

Peggy van der Pol is Epidemioloog werkzaam op het raakvlak tussen drugs en gezondheid. In april 2014 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar frequent cannabisgebruik. Als wetenschappelijk medewerker bij het programma Drug Monitoring is ze coauteur van het Jaarbericht Nationale Drug Monitor (NDM) dat jaarlijks de Nederlandse drugssituatie in kaart brengt voor beleidsmakers, wetenschappers en professionals in de (verslavings-)zorg. Ook in Europese context verzamelt, integreert, bestudeert en verspreidt ze, als lid van het Nederlandse ‘Reitox National Focal Point’, informatie over de drugsmarkt en (problematisch) drugsgebruik. 

Inspiratie en missie

In mijn werk houd ik me bezig met maatschappelijk relevante en intellectueel uitdagende wetenschappelijke vraagstukken. Het gaat bijvoorbeeld om vragen als Waarom raakt de ene cannabisgebruiker verslaafd en de ander niet? En wat is daarbij de rol van de THC concentratie in cannabis? Met beantwoording van deze vragen wil ik bijdragen aan nuancering en wetenschappelijke onderbouwing van het (politieke) debat over drugs.

Bezig met…

Mijn onderzoeksinteresse ligt primair bij cannabis: de epidemiologie van gebruik, gebruikspatronen, de mate van blootstelling (THC-concentratie) en de gezondheidseffecten van gebruik. Daarnaast richt ik me op Nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en ecstasy in verschillende projecten zoals:

  • Jaarbericht Nationale Drug Monitor (NDM)
  • Reitox National Focal Point
  • Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut
  • Wetenschappelijke publicaties en peer review voor internationale wetenschappelijke tijdschriften

Links

Freeman, T.P., Pol, P. van der, Kuijpers, W., Wisselink, J., Da, R.K., Rigter, R., Laar, M. van, ... Niesink, R. (2018). Changes in cannabis potency and first-time admissions to drug treatment: a 16-year study in the Netherlands. Psychological Medicine. doi:10.1017/S0033291717003877

Witkam, R., Monshouwer, K., Drost, Y., Laar, M. van & Pol, P. van der (2017). Wat doen XTC-gebruikers om risico’s te beperken? Verslaving. doi:10.1007/s12501-017-0111-4

Blankers, M., Smit, E.S., Pol, P. van der, Vries, H. de, Hoving, C., & Laar, M. van (2016). The missing=smoking assumption: A fallacy in internet-based smoking cessation trials? Nicotine & Tobacco Research, 18(1), 25-33. doi:10.1093/ntr/ntv055

Gouwe, D. van der, Brunt, T.M., Laar, M. van, & Pol, P. van der (2016). Purity, adulteration and price of drugs bought online versus offline in the Netherlands. Addiction. doi:10.1111/add.13720

Laar, M. van, Pol, P. van der, & Niesink, R . (2016). Limitations to the Dutch cannabis toleration policy : Assumptions underlying the reclassification of cannabis above 15% THC. International Journal of Drug Policy. doi:10.1016/j.drugpo.2016.02.011

Benschop, A., Liebregts, N., Pol, P. van der, Schaap, R., Buisman, R., Laar, . . . Graaf, R. de (2015). Reliability and validity of the Marijuana Motives Measure among young adult frequent cannabis users and associations with cannabis dependence. Addictive Behaviors, 40, 91-95. doi:10.1016/j.addbeh.2014.09.003

Laar, M., Pol, P. van der, & Niesink, R. (2015). Grenzen aan gedogen: Uitgangspunten 15% THC-maatregel nader beschouwd. Verslaving, 11(1), 44-56. doi:10.1007/s12501-015-0006-1

Liebregts, N., Pol, P. van der, Graaf, R. de, Laar, M. van, & Brink, W. van den, Korf, D.J. (2015). Persistence and desistance in heavy cannabis use: The role of identity, agency, and life events. Journal of Youth Studies, 18(5), 617-633 . doi:10.1080/13676261.2014.992320

Liebregts, N., Pol, P. van der, Laar, M. van, Graaf, R. de, & Brink, W. van den, & Korf, D.J. (2015). The role of leisure and delinquency in frequent cannabis use and dependence trajectories among young adults. International Journal of Drug Policy, 26(2), 143-152. doi:10.1016/j.drugpo.2014.07.014

Pol, P. van der, & Gee, A. de (2015). Cannabisproblemen ook op uw afdeling. Nurse Academy GGZ(2).

Pol, P. van der, Liebregts N., Graaf, R. de, Korf D., Brink, W. van den, & Laar, M. van (2015). Three-year course of cannabis dependence and prediction of persistence. European Addiction Research, 21(6), 279-290. doi:10.1159/000377625

Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D.J., Brink, W. van de, & Laar, M. van (2015). Wel of geen hulp zoeken voor cannabisafhankelijkheid? Verslaving, 11(2), 103-115. doi:10.1007/s12501-015-0016-z

Pol, P. van der, Liebregts, N., Brunt, T., Amsterdam, J. van, Graaf, R. de, Korf, D.J., Laar, M. van (2014). Cross-sectional and prospective relation of cannabis potency, dosing and smoking behaviour with cannabis dependence: An ecological study. Addiction, 109(7), 1101-1109. doi:10.1111/add.12508

Heijden, H.H.A.C.M. van der, Brouwer, M.L., Hoekstra, F., Pol, P. van der, Merkus, P.J.F.M. (2013). Reference values of exhaled nitric oxide in healthy children 1–5 years using off-line tidal breathing. Pediatric Pulmonology. doi:10.1002/ppul.22796

Liebregts, N., Pol, P. van der, Laar, M. van, Graaf, R. de, Brink, W. van den, Korf, D.J. (2013). The role of study and work in cannabis use and dependence trajectories among young adult frequent cannabis users. Frontiers in Psychiatry, 4. doi:10.3389/fpsyt.2013.00085

Liebregts, N., Pol, P. van der, Laar, M. van, Graaf, R. de, Brink, W. van den, Korf, D.J. (2013). The role of parents, peers and partners in cannabis use and dependence trajectories among young adult frequent users. Contemporary Drug Problems, 40, 531-568.

Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Have, M. ten, Korf, D.J., Brink, W., Laar, M. ten (2013). Mental health differences between frequent cannabis users with and without dependence and the general population. Addiction, 108(8), 1459-1469. doi:10.1111/add.12196

Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D.J., Brink, W. van den, Laar, M. van (2013). Validation of self-reported cannabis dose and potency: an ecological study. Addiction, 108(10), 1801–1808. doi:10.1111/add.12226

Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D.J., Brink, W. van den, Laar, M. van (2013). Predicting the transition from frequent cannabis use to cannabis dependence: A three-year prospective study. Drug and Alcohol Dependence, 133(2), 352– 359. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.06.009

Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D.J., Brink, W. van den, Laar, M. van (2013). Facilitators and barriers in treatment seeking for cannabis dependence. Drug and Alcohol Dependence, 133(2), 776– 780. doi:10.1016/j.drugalcdep.2013.08.011

Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D.J., Brink, W. van den, Laar, M. van (2013). Reliability and validity of the Severity of Dependence Scale for detecting cannabis dependence in frequent cannabis users. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 22(2), 138–143. doi:10.1002/mpr.1385

Place, C., Hof, Y., Pol, P. van der (2012). Dichter bij geluk: Zo!Fit zet jongeren in beweging. Het Kind Eerst, 3(1), 26-27.

Liebregts, N., Benschop, A., Pol, P. van der, Laar, M. van, Graaf, R. de, Brink, W. van den, Korf, D.J. (2011). Cannabis dependence and peer selection in social networks of frequent users. Contemporary Drug Problems, 38(1), 93-119.

Place, C., Hof, Y., Pol, P. van der (2011). Dichter bij geluk: shoppen en leren tegelijk in de Narniakast. Het Kind Eerst, 2(8), 8-9.

Place, C., Hof, Y., Pol, P. van der (2011). Dichter bij geluk: activiteiten voor jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Het Kind Eerst, 2(6), 22-24.

Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Korf, D. J., Brink, W. van de, Laar, M. van (2011). The Dutch Cannabis Dependence (CanDep) study on the course of frequent cannabis use and dependence:objectives, methods and sample characteristics. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 20(3), 169–181. doi:10.1002/mpr.345

Strategische Verkenning Cannabispreventie

Denkrichtingen om (problematisch) cannabisgebruik door jongeren te voorkomen · 2018

Download

Factsheet Cannabispreventie

Denkrichtingen om (problematisch) cannabisgebruik te voorkomen · 2018

Download

Roes met een luchtje

Gebruik, gebruikers en markt van lachgas · 2017

4-FA

4-fluoramfetamine: gebruikers en gebruik in beeld · 2017

Download

Het Grote Uitgaansonderzoek 2016

Uitgaanspatronen, middelengebruik en preventieve maatregelen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen · 2016

Download

Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2015

Derde herziene uitgave, januari 2016 · 2015

Download

Kerncijfers drugsgebruik 2014

Tweede herziene uitgave · 2015

Download

The Netherlands Drug Situation 2014

Report to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) · 2015

Download

2013 National report ‘The Netherlands Drug Situation’

Report to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) · 2014

Download