Profiel

Drs. A.M. (Lex) Hulsbosch

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Reïntegratie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(315)
E-mail
Neem contact op
Lex  Hulsbosch

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Michon, H., Hulsbosch, L. & Bergmans, C. (2017). Modeltrouw meten. In Weeghel, J. van & Michon, H. (red), IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun.Coutinho .

Hulsbosch, A.M., Nugter, M.A., Tamis, P., & Kroon, H. (2016). Videoconferencing in a mental health service in The Netherlands: A randomized controlled trial on patient satisfaction and clinical outcomes for outpatients with severe mental illness . Journal of Telemedicine and Telecare(mei). doi:10.1177/1357633X16650096

Place, C., Michon, H., Hulsbosch, L., Kroon, H. (2014). Panel Psychisch Gezien: mensen met aanhoudende psychische aandoeningen in beeld. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 69(6), 35-42.

Achterblijvende arbeidsparticipatie onder mensen met psychische problemen

Deelonderzoek 5 - Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018 · 2018

Download

Panel Psychisch Gezien - Behoefte aan betaald werk en de weg ernaartoe

Deelonderzoek 4 - Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018 · 2018

Download

Panel Psychisch Gezien - Leefsituatie en ontvangen zorg

Deelonderzoek 3 - Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018 · 2018

Download

Opbouw ambulante GGZ

Afspraken over de opbouw van ambulante zorg in de zorginkoop en -verkoop voor 2018 (quickscan) · 2018

Download

Minderjarigen onder invloed op beeld

Een onderzoek naar politie-interventie 'de Confrontatie' · 2016

Download

Factsheet Panel Psychisch Gezien - Werk, eenzaamheid en stigma

Het landelijke panel voor mensen met langdurige psychische problemen · 2015

Download

Landelijke Monitor Intramurale GGZ

Tweede meting - 2013 · 2015

Download

Monitor Stedelijk Kompas 2013

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten · 2014

Download

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

Rapportage 2013-2014: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht · 2014

Download

Ambulantisering en vermaatschappelijking

in de regio Oost-Veluwe, de Achterhoek en de Liemers

Download

Monitor Stedelijk Kompas 2012

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten · 2013

Download

Monitor Stedelijk Kompas 2011

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten · 2013

Download