Profiel

Dr. B.M. (Bernadette) Willemse

Functie
Programmahoofd Ouderen
Programma
Ouderen
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(210)
E-mail
Neem contact op
Online
Bernadette Willemse

Expertise

 • Onderzoek in de verpleeghuiszorg, bijv. trendstudies, verdiepende studies naar goede zorg en evaluaties van transities in de zorg
 • Werkomstandigheden en welbevinden van zorgprofessionals in verpleeghuiszorg
 • (Implementatie van) persoonsgerichte zorg 
 • Ontwikkelen en onderzoeken van (e-)toepassingen voor mantelzorgers van mensen met dementie
 • Ontwikkelen en onderzoeken van e-learning modules voor zorgprofessionals 
 • Onderzoek naar de organisatie van de dementiezorg thuis

Inspiratie en missie

Mijn inspiratie haal ik uit ontmoetingen met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.
Mijn missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven en psychisch welbevinden van ouderen, door kennis en expertise te ontwikkelen, te vertalen en te evalueren in beleid en praktijk. 

Bezig met…

 • Trendstudie in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie: Monitor Woonvormen Dementie
 • Ontwikkelen van Virtual Reality toepassing voor mantelzorgers van mensen met dementie: De Dementiebril
 • Ontwikkelen van interventie om mantelzorgers van mensen met dementie om te leren gaan met veranderend gedrag van hun naaste
 • Onderzoeken van toepasbaarheid en effect van interventie voor casemanagers dementie gericht op omgaan met onbegrepen gedrag 

Links

 

Wijma, E.M., Veerbeek, M.A., Prins, M., Pot, A.M., & Willemse B.M. (2017). A virtual reality intervention to improve the understanding and empathy for people with dementia in informal caregivers: results of a pilot study. Aging & Mental Health(juli), 1-9. doi:10.1080/13607863.2017.1348470

Willemse, B.M., Jonge, J. de, Smit, D., Dasselaar, W., Depla, M.F.I.A., & Pot, A.M. (2016). Is an unhealthy work environment in nursing home care for people with dementia associated with the prescription of psychotropic drugs and physical restraints? International Psychogeriatrics, 1-12. doi:10.1017/S1041610216000028

Pot, A.M., Blom, M.M., & Willemse, B.M. (2015). Acceptability of a guided self-help Internet intervention for family caregivers: Mastery over dementia. International Psychogeriatrics, 27(8), 1343-1354. doi:10.1017/S1041610215000034

Veerbeek, M., Lange, J. de, Spierenburg, M., Minkman, M., Pot, A.M., Willemse, B. (2015). Ontwikkelen van een instrument om de ‘zachte’ factoren van samenwerking binnen dementienetwerken te meten. Bijblijven(10). doi:10.1007/s12414-015-0104-3

Willemse, B.M., Downs, M., Arnold, M., Smit, D., Lange, J. de, Pot, A.M. (2015). Staff–resident interactions in long-term care for people with dementia: The role of meeting psychological needs in achieving residents’ well-being. Aging & Mental Health, 19(5), 444-452 . doi:10.1080/13607863.2014.944088

Asch, I. van, Willemse, B., Pot, A.M. (2014). Ouderen online!? In A.M. Pot, A.M., S. Visser (ed.), Ouderen in de geestelijke gezondheidszorg (pp. 67-73). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. doi:10.1007/978-90-368-0790-6_10

Pot, A.M., Willemse, B.M. (2014). Persoonsgerichte zorg. In J. van Hoof (red.), E.J.M. Wouters (red.), Het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis (pp. 176). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Smit, D., Willemse, B., Lange, J. de, Pot, A.M. (2014). Wellbeing-enhancing occupation and organizational and environmental contributors in long-term dementia care facilities: an explorative study. International Psychogeriatrics, 26(1), 69-80. doi:10.1017/S1041610213001397

Willemse, B.M., Depla, M.F.I.A., Smit, D., Pot, A.M. (2014). The relationship between small-scale nursing home care for people with dementia and staff’s perceived job characteristics. International Psychogeriatrics, 26(5), 805-816. doi:10.1017/S1041610214000015

Willemse, B.M., Jonge, J. De, Smit, D., Visser, Q., Depla, M.F.I.A., Pot, A.M. (2014). Staff's person-centredness in dementia care in relation to job characteristics and job-related well-being: A cross-sectional survey in nursing homes. Journal of Advanced Nursing. doi:10.1111/jan.12505

Asch, I. van, Willemse, B., Pot, A.M. (2013). Ouderen online!? Hulpverlening voor ouderen via internet. PsychoPraktijk, 5(1), 34-37.

Lange, J. de, Willemse, B., Smit, D., Pot, A.M. (2013). Het geheim van de succesvolle woonvoorziening. De Monitor Woonvormen Dementie (3). Denkbeeld: Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 25(4), 26-29.

Pot, A.M., Smit, D., Willemse, B., Lange, J. de (2013). Partners in de Zorg? De Monitor Woonvormen Dementie (2). Denkbeeld: Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 25(3), 34-35.

Willemse, B. (2013). Gesprekken. Denkbeeld: Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 25(3), 36.

Willemse, B., Smit, D., Lange, J. de, Pot, A.M. (2013). Is de zorg persoonsgericht? De Monitor Woonvormen Dementie (1). Denkbeeld: Tijdschrift voor Psychogeriatrie(2), 22-24.

Pot, A.M., Willemse, B.M., Horjus, S. (2012). A pilot study on the use of tracking technology: feasibility, acceptability, and benefits for people in early stages of dementia and their informal caregivers. Aging & Mental Health, 16(1), 127-134. doi:10.1080/13607863.2011.596810

Smit, D., Lange, J. de, Willemse, B., Pot, A.M. (2012). The relationship between small-scale care and activity involvement of residents with dementia. International Psychogeriatrics, 24(5), 722 - 732. doi:10.1017/S1041610211002377

Willemse, B.M., Jonge, J. de, Smit, D., Depla, M.F.I.A., Pot, A.M. (2012). The moderating role of decision authority and co-worker- and supervisor support on the impact of job demands in nursing homes: a cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 49(7), 822-833. doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.02.00

Willemse, B.M., Smit, D., Lange, J. de, Pot, A.M. (2011). Nursing home care for people with dementia and residents' quality of life, quality of care and staff well-being: Design of the Living Arrangements for people with Dementia (LAD) - study. BMC Geriatrics, 11(11). doi:10.1186/1471-2318-11-11

Pot, A.M., Willemse, B. (2010). Dementie de baas; internethulpverlening voor mantelzorgers van mensen met dementie. Denkbeeld: Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 22(1), 8-9.

Pot, A.M., Willemse, B.M. (2010). Clinical geropsychology practice in long-term facilities. In N.A. Pachana (ed.), K. Laidlaw (ed.), B.G. Knight (ed.), Casebook of clinical geropsychology (pp. 263-277). Oxford: University Press.

Smit, D., Willemse, B., Lange, J. de, Pot, A.M. (2010). De focus op kleinschalige zorg. In A.M. Pot (red.), J. de Lange (red.), Monitor woonvormen dementie: een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (pp. 13-18). Utrecht: Trimbos-instituut.

Willemse, B. (2010). Personele bezetting. In A.M. Pot (red.), J. de Lange (red.), Monitor woonvormen dementie: een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (pp. 21-25). Utrecht: Trimbos-instituut.

Willemse, B. (2010). Het welbevinden van verzorgend personeel. In A.M. Pot (red.), J. de Lange (red.), Monitor woonvormen dementie: een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (pp. 29-40). Utrecht: Trimbos-instituut.

Willemse, B. (2010). De toekomstige behoefte aan zorgpersoneel. In A.M. Pot (red.), J. de Lange (red.), Monitor woonvormen dementie: een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (pp. 65-81). Utrecht: Trimbos-instituut.

Willemse, B., Depla, M., Bohlmeijer, E. (2010). Op zoek naar zin voor ouderen met een chronische psychiatrische aandoening: een pilotstudie. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 19(4), 35-44.

Veerbeek, M., Willemse, B., Pot, A.M. (2009). Digitale doorbraak? Ervaringen met een digitale trainingsmodule voor de implementatie van een richtlijn. Kwaliteit in Zorg(1), 24-28.

Willemse, B.M., Depla, M.F.I.A., Bohlmeijer, E.T. (2009). A creative reminiscence program for older adults with severe mental disorders: results of a pilot evaluation. Aging & Mental Health, 13(5), 736-743.

Boekhorst, S. te, Willemse, B., Depla, M.F.I.A., Eefsting, Pot, A.M. (2008). Working in group living homes for older people with dementia: the effects on job satisfaction and burnout and the role of job characteristics. International Psychogeriatrics, 1-14.

Depla, M., Pols, J., Willemse, B., Pot, A.M., Weeghel, J. van (2008). Rehabilitatie voor ouderen in de ggz: een vak apart? In A. Plooy (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008-2009 (pp. 233-242). Amsterdam: SWP.

Willemse, B.M., Depla, M., Pot, A.M. (2007). Landelijke inventarisatie van rehabilitatiepraktijken in de GGZ voor ouderen; deelstudie 6. In A.M. Pot (red.), M. Depla (red.), M. ten Have (red.), Monitor geestelijke gezondheidszorg ouderen, rapportage 2006 (pp. 31-35). Utrecht: Trimbos-instituut.

Goede zorg is beweging

Een beschrijving van sturende perspectieven en relationeel werken binnen De Hagert · 2017

Download

Het verhaal achter de deur

Een verkennende studie naar de toegevoegde waarde van true doors voor bewoners van zorginstellingen · 2015

Download

Monitor Woonvormen Dementie

Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie · 2015

Download

Kleinschalige wijkgerichte zorg in Gemert-Bakel

Een studie naar kosteneffectiviteit en succesfactoren · 2014

Download

Monitor Woonvormen Dementie

Trends en succesfactoren in de verpleegzorg voor mensen met dementie 2008-2011 · 2012

Download

Monitor Woonvormen Dementie

Tien factoren voor een succesvolle woonvoorziening voor mensen met dementie · 2011

Download

Zorgen op afstand

Een pilotstudie naar het effect van GPS voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers · 2010

Download