Profiel

Dr. H.W.C. (Harry) Michon

Functie
senior wetenschappelijk medewerker
Programma
Reïntegratie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(217)
E-mail
Neem contact op
Harry  Michon

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Erp, N. van, & Michon, H. (2017). Jobcoaching in IPS-kader. In Weeghel, J. van & Michon, H. (red), IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun.Coutinho.

Michon, H., Hulsbosch, L. & Bergmans, C. (2017). Modeltrouw meten. In Weeghel, J. van & Michon, H. (red), IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun.Coutinho .

Place, C., & Michon, H. (2016). Gefocust op behoud van werk en toch een brede blik: Kwalitatieve evaluatie van een arbeidsrehabilitatieprogramma voor werknemers met autisme. Wetenschappelijk tijdschrift voor Autisme, 15(4), 171-175.

Michon, H., Busschbach, J.T. van, Stant, D., Vugt, M.D. van, Weeghel, J. van, Kroon, H. (2014). Effectiveness of Individual Placement and Support for people with severe mental illness in the Netherlands: a 30-month randomized controlled trial. Psychiatric Rehabilitation Journal, 37(2), 129-136. doi:10.1037/prj0000061

Place, C., Michon, H., Hulsbosch, L., Kroon, H. (2014). Panel Psychisch Gezien: mensen met aanhoudende psychische aandoeningen in beeld. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 69(6), 35-42.

Erp, N. van, Michon, H., Duin, D. van, Weeghel, J. van (2013). Multidisciplinaire richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen. In J. van Busschbach (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 (pp. 186-197). Amsterdam: SWP.

Erp, N. van, Michon, H., Duin, D. van, Weeghel, J. van (2013). Ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn ‘Werk en ernstige psychische aandoeningen’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(3), 193-202.

Michon, H., Busschbach, J. van, Vugt, M. van, Stant, D., Weeghel, J. van (2013). De effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun. Een studie naar de resultaten van vernieuwde arbeidsrehabilitatie in Nederland. In J. van Busschbach (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghe (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 (pp. 175-185). Amsterdam: SWP.

Broer, T., Nieboer, A.P., Strating, M.M.H., Michon, H.W.C., Bal, R.A. (2011). Constructing the social: an evaluation study of the outcomes and processes of a ‘social participation’ improvement project. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18(4), 323-332.

Busschbach, J. van, Swildens, W., Michon, H., Kroon, H., Os, J. van, Wiersma, D. (2011). Succesvol met de Individuele Rehabilitatie Benadering. In S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische Rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011 (pp. 119-132). Amsterdam: SWP.

Michon, H.W.C., Weeghel, J. van, Kroon, H., Schene, A.H. (2011). Illness self-management assessment in psychiatric vocational rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal, 35(1), 21-27.

Michon, H., Weeghel, J. van (2011). Rehabilitatieonderzoek in Nederland; overzicht van onderzoek en synthese van recente bevindingen. In S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische Rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011 (pp. 47-61). Amsterdam: SWP.

Swildens, W., Busschbach, J.T. van, Michon, H., Kroon, H., Koeter, M.W.J., Wiersma, D., Os, J. van (2011). Effectively working on rehabilitation goals: 24-Month outcome of a randomized controlled trial of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach. Canadian Journal of Pyschiatry, 56(12), 751–760.

Michon, H., Weeghel, J. van (2010). Rehabilitatieonderzoek in Nederland; overzicht van onderzoek en synthese van recente bevindingen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52(10), 683-694.

Hendriksen, A., Michon, H. (2009). Verbetertraject sociale participatie: concrete stappen in één jaar. Rehabilitatie, 18(3), 45-55.

Erp, N. van, Michon, H. (2008). Integratie van mensen met ernstige psychische stoornissen in betaald werk. In A. Plooy, S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008-2009 (pp. 143-154). Amsterdam: SWP.

Michon, H.W.C., Have, M. ten, Kroon, H., Weeghel, J. van, Graaf, R. de, Schene, A.H. (2008). Mental disorders and personality traits as determinants of impaired work functioning. Psychological Medicine, 38, 1627–1637.

Erp, N.H.J. van, Giesen, F.B.M., Weeghel, J. van, Kroon, H., Michon, H.W.C., Becker, D., McHugo, G.J., Drake, R.E. (2007). A multisite study of implementing supported employment in the Netherlands. Psychiatric Services, 58(11), 1421-1426.

Giesen, F., Erp, N. van, Weeghel, J. van, Michon, H., Kroon, H. (2007). De implementatie van Individual Placement and Support in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49(9), 611-621.

Swildens, W., Busschbach, J.T. van, Michon, H., Kroon, H. (2007). Individuele rehabilitatiebenadering (IRB) bij ernstige psychiatrische stoornissen : effect op rehabilitatiedoelen en kwaliteit van leven. In A.H. Schene (eindred.), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 2007-2008 (pp. 335-352). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

IPS werkt!

Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun · 2017

Factsheet Panel Psychisch Gezien - Werk, eenzaamheid en stigma

Het landelijke panel voor mensen met langdurige psychische problemen · 2015

Download

Werken met WRAP

Duurzamer aan het werk? · 2015

Download

Familie in de langdurige GGz, deel 1 Interventies

Publicatie monitor langdurige GGz · 2009

Download

Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland

Verslag van een gerandomisserde gecontroleerde effectstudie · 2015

Download

Op krachten komen!

Evaluatie van de implementatie van de strengths aanpak bij GGZ Noord-Holland Noord · 2011

Download

Familie in de langdurige GGz, deel 2 Betrokkenheid in (F)ACT

Publicatie monitor langdurige GGz · 2009

Schatten van mogelijkheden

Richtlijnen voor het inschatten van arbeidsmogelijkheden van (ex-)psychiatrische cliënten · 1999