Profiel

Dr. I.M. (Ireen) de Graaf

Functie
senior wetenschappelijk medewerker
Programma
Publieke Geestelijke Gezondheid
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(145)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(243)
E-mail
Neem contact op
Ireen de Graaf

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Oud, M., Winter, L. de, Vermeulen-Smit, E., Bodden, D., Nauta, M., Stone, L., van den Heuvel, van den M., Al Taher, R., Graaf, I. de, Kendall, T., Engels, R., & Stikkelbroek, Y. (2019). Effectiveness of CBT for children and adolescents with depression: A systematic review and meta-regression analysis. European Psychiatry, 57, 33-45. doi:10.1016/j.eurpsy.2018.12.008

Onrust, S.A., Graaf, I.M. de, Linden, D. van der (2012). De meerwaarde van Triple P. Resultaten van een gerandomiseerde effectstudie van de Triple P gezinsinterventie bij gezinnen met meervoudige problematiek. Kind en adolescent, 33(2), 60-74.

Graaf, I. de, Linden, D. van der, Onrust, S. (2011). Evidence based werken in de jeugd-ggz. Kind en adolescent: praktijk, 10(1), 22-29.

Goossens, F.X., Graaf, I. de (2010). Positief opvoeden: campagne maakt stellen van opvoedvragen normaal. Jeugd en Co; Kennis, 4(4), 24-33.

Graaf, I. de, Blokland, G. (2009). De meerwaarde van Triple P voor de Nederlandse jeugdzorg. Kwaliteit in Zorg, 19(2), 14-17.

Graaf, I. de, Onrust, S., Haverman, M., Janssens, J. (2009). Helping families improve: an evaluation of two primary care approaches to parenting support in the Netherlands. Infant and Child Development, 18(6), 481-501.

Graaf, I. de, Bovens, R., Lemmers, L., Naaborgh, L., Schulten, I., Verdurmen, J. (2008). Beperking alcoholschade bij kinderen en jongeren. In A.J.M. Bonnet-Breusers (red.), Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg (pp. Artikel VI 3.3-1 t/m 3.3-26). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Graaf, I. de, Blokland, G. (2007). Triple P; het Positief Pedagosch Programma. Maatwerk(6), 26-27.

Speentjes, P., Graaf, I. de, Blokland, G. (2007). Het fundament van Triple P; theoretische onderbouwing en onderzoek. Jeugd en Co; Kennis, 1(2), 6-18.

Cultuursensitieve ondersteuning in beeld

Inzet van een film bij psychosocilae hulp aan mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst · 2016

Download

De effectiviteit van Triple P

Stand van zaken 2015 · 2015

Download

Eindrapport Project Kansrijk Implementeren

Een onderzoek naar implementatieprocessen van het multi-level programma Triple P - Rapportage van drie deelonderzoeken

Download

ConnXionz binnen De Rading

Implementatie van een evidence-based opvoedmethode in de residentiële jeugdzorg

Download

Basiszorg Triple P voor ouders van tieners

Evaluatie van de implementatie en eerste effecten van Basiszorg Triple P · 2012

Download

Kwetsbare kinderen

Literatuurstudie over verhoogde risicogroepen onder kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen · 2011

Download

Groepstraining Triple P voor ouders van tieners

Evaluatie van een pilot study · 2010

Download

Helping Families Change

The adoption of the Triple P – Positive Parenting Program in the Netherlands · 2009

Download

Triple P: Positief Pedagogisch Programma

Opvoedingsondersteuning ter preventie van (ernstige) gedragsproblemen bij kinderen Procesevaluatie · 2006

Download