Profiel

Drs. A. (Aafje) Knispel

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Reïntegratie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(454)
E-mail
Neem contact op
Aafje  Knispel

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Hoof, F. van, Knispel, A., Aagaard, J., Schneider, J., Beeley, C., Keet, R., & Putten, M. van (2015). The role of national policies and mental health care systems in the development of community care and community support: An international analysis. Journal of Mental Health, 24(4), 202-207. doi:10.3109/09638237.2015.1036973

Hoof, F. van, Knispel, A. (2013). Nationale stelsels en overheidsbeleid rond ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning. In J. van Busschbach (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 (pp. 39-49). Amsterdam: SWP.

Knispel, A., Hoof, F. van (2013). Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning: een internationale vergelijking van overheidsbeleid. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid.

Hoof, F. van, Vugt, M. van, Knispel, A., Kroon, H. (2012). Bedden tellen: Afbouw van de intramurale ggz. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(6), 298-309.

Hoof, F. van, Knispel, A. (2011). Financiering van rehabilitatie: kader, knelpunten en oplossingsrichtingen. In S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011 (pp. 283-295). Amsterdam: SWP.

Knispel, A., Voordouw, I., Onrust, S. (2011). Implementatie van groepsinterventies in de preventieve GGz: welke factoren beïnvloeden de beslissing om wel of niet met een interventie te gaan werken? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89(1), 35-42.

Feltz-Cornelis, C.M. van der, Knispel, A., Elfeddali, I. (2008). Treatment of mental disorder in the primary care setting in the Netherlands in the light of the new reimbursement system: a challenge? International Journal of Integrated Care, 8, 1-14.

Achterblijvende arbeidsparticipatie onder mensen met psychische problemen

Deelonderzoek 5 - Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018 · 2018

Download

Panel Psychisch Gezien - Behoefte aan betaald werk en de weg ernaartoe

Deelonderzoek 4 - Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018 · 2018

Download

Panel Psychisch Gezien - Leefsituatie en ontvangen zorg

Deelonderzoek 3 - Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018 · 2018

Download

Opbouw ambulante GGZ

Afspraken over de opbouw van ambulante zorg in de zorginkoop en -verkoop voor 2018 (quickscan) · 2018

Download

Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg

Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda · 2016

Download

Landelijke Monitor Intramurale GGZ

Tweede meting - 2013 · 2015

Download

Trendrapportage 2011 deel 1

Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen · 2012

Download