Profiel

Drs. F.C.M. (Frank) van Hoof

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Programma
Reïntegratie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(365)
E-mail
Neem contact op
Frank van Hoof

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Blogs

Hoof, F. van, Knispel, A., Aagaard, J., Schneider, J., Beeley, C., Keet, R., & Putten, M. van (2015). The role of national policies and mental health care systems in the development of community care and community support: An international analysis. Journal of Mental Health, 24(4), 202-207. doi:10.3109/09638237.2015.1036973

Delespaul, Ph., Hoof, F. van, Gaag, M. van der, Keet, R., Kroon, H., Mulder, N., Os, J., Slooff, C., Sytema, S., Weeghel, J. van, Wiersma, D. (2013). Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(6), 427-438.

Hoof, F. van, Knispel, A. (2013). Nationale stelsels en overheidsbeleid rond ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning. In J. van Busschbach (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 (pp. 39-49). Amsterdam: SWP.

Knispel, A., Hoof, F. van (2013). Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning: een internationale vergelijking van overheidsbeleid. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid.

Hoof, F. van, Vugt, M. van, Knispel, A., Kroon, H. (2012). Bedden tellen: Afbouw van de intramurale ggz. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(6), 298-309.

Hoof, F. van, Knispel, A. (2011). Financiering van rehabilitatie: kader, knelpunten en oplossingsrichtingen. In S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011 (pp. 283-295). Amsterdam: SWP.

Hoof, F. van, Vijselaar, J., Kok, I. (2009). Van overheidssturing naar marktwerking: stand van zaken en toekomstscenario's in de GGZ. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64(4), 239-255.

Vijselaar, J., Hoof, F. van, Kok, I. (2009). Van lappendeken naar regionale integratie; trends in organisatie en beleid in de GGZ, 1970-2000. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64(4), 223-238.

Hoof, F. van, Kok, I., Vijselaar, J. (2008). Liberalisation of health care in the Netherlands: The case of mental health care. Eurohealth, 14(4), 18-21.

Toekomst Beschermd Wonen

Vooronderzoek beleidsplan Beschermd Wonen Nijmegen Rivierenland · 2017

Download

Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg

Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda · 2016

Download

Verwarring in Flevoland

Verkennend onderzoek naar signalen over 'verwarde personen' · 2016

Download

Ambulantisering in de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek

Visiedocument en ontwikkelagenda voor de zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen · 2015

Download

Landelijke Monitor Intramurale GGZ

Tweede meting - 2013 · 2015

Download

Hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg

Perspectieven van GGZ-cliënten · 2014

Download

Ambulantisering en vermaatschappelijking

in de regio Oost-Veluwe, de Achterhoek en de Liemers

Download

Trendrapportage 2011 deel 1

Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen · 2012

Download