Profiel

Drs. F.G.J. (Frans) van Mierlo

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Programma
Publieke Geestelijke Gezondheid
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(145)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(383)
E-mail
Neem contact op
Frans van Mierlo

Nevenfunctie

  • Transformatiemanager, Jeugdhulp Gemeente 's-Hertogenbosch

Mierlo, F. van, Zanden, R. van der (2014). Jeugdhulp en de lessen uit Australië. Kwaliteit in Zorg(6), 24-26.

Mierlo, F. van (2010). Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art. In I. van der Padt (red.), B. Venneman (red.), Sociale Psychiatrie (pp. 201-244). Den Haag: Boom/Lemma.

Mierlo, F. van (2010). Psycho-educatie voor familieleden van mensen met schizofrenie of verwante psychose. In J.J. van Peperstraten (red.), C. Sloof (red.), F. van Mierlo (red.), Psycho-educatie voor mensen met een psychose en hun familieleden. Assen: Van Gorcum.

Nuijen, J., Romijn, G.A., Mierlo, F.G.J. van, Zanden, A.P. van der, Onrust, S.A. (2010). Psychische problematiek bij kinderen en jongeren: over ontwikkelingen in het vóórkomen, de toegang tot en het gebruik van de jeugd-GGZ. In J. Nuijen (red.), Trendrapportage GGZ 2010; Deel 2 Toegang en zorggebruik (pp. 135-180). Utrecht: Trimbos-instituut.

Er zijn geen relevante producten gekoppeld. Direct naar de webwinkel.