Filip Smit

Expert afbeelding
Functie: Chief Scientist Mentale gezondheid & Preventie
Programma: Mentale gezondheid & Preventie
Telefoon: +31 (0)30 - 2959(254)

Expertise

Na zijn baan aan de Vakgroep Methodenleer en Statistiek van de Universiteit Utrecht maakte Filip eind 1993 de overstap naar het Trimbos-instituut. Hier hield hij zich tot 2000 bezig met methoden en technieken van onderzoek en wijdde zich vervolgens aan de psychiatrische epidemiologie. Vanaf 2004 richtte hij zich meer en meer op preventie van psychische stoornissen.

In 2007 promoveerde Filip (cum laude) op het proefschrift Prevention of Depression aan de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een jaar later werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar publieke geestelijke gezondheid aan diezelfde universiteit waar hij aangesteld is bij de Vakgroep Epidemiologie en Biostatistiek en de Vakgroep Klinische Psychologie, beiden onderdeel van het Public Health Amsterdam research institute. Op het Trimbos instituut is hij Chief Scientist.

Filip houdt zich bezig met preventie en vroege interventie van psychische stoornissen, psychiatrische epidemiologie, gerandomiseerd effectonderzoek, gezondheid-economische evaluaties en meta-analyses.

Op het Trimbos-instituut richtte hij in 2012 samen met Joran Lokkerbol (mathematisch econoom) het Centrum voor Economische Evaluatie op en het PROSPER netwerk (PROSpective Psychiatric and Economic Research) voor prognostisch modelleren ten bate van proactieve zorg.

Inspiratie en missie

Wanneer het gaat over een duurzame toekomst van onze planeet, dan denken we al snel aan water, voedsel en energie. Er wordt minder nagedacht over een andere levensbelangrijke grondstof: ons mentale kapitaal. Ons mentale kapitaal is het vermogen om ons leven op een vruchtbare manier te leiden in cognitief, emotioneel en sociaal opzicht. Het is de bron van ons welbevinden en draagt ook bij aan onze innovatieve, kennis- en diensteneconomie. Daarvoor hebben we immers creatieve, slimme en sociaal vaardige mensen voor nodig die goed in hun vel zitten. Het is daarom belangrijk en inspirerend om vanuit de wetenschap bij te dragen aan het behouden en bevorderen van de geestelijke gezondheid in Nederland en buiten onze landsgrenzen.

Bezig met…

Preventie en vroege interventie bij (beginnende) psychische stoornissen: de evaluatie van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van preventieve interventies.

Nevenfunctie

  • Hoogleraar Public Mental Health bij Public Health Amsterdam research institute van het VU medisch centrum

Berichten