Prof. dr. Richard Oude Voshaar

Expertise

 • Onderzoek naar affectieve stoornissen (depressie, angst, somatisatie) bij ouderen.
 • Interatie tussen affectieve stoornissen en zowel lichamelijke als cognitieve veroudering.
 • Onderzoek naar afhankelijkheid van benzodiazepinen en alcohol bij ouderen.
 • Psychiatrische epidemiologie, in het bijzonder van de meest voorkomende gerontopsychiatrische stoornissen.

Inspiratie en missie

Mijn inspiratie haal ik uit de dagelijkse zorg voor ouderen met een psychiatrische stoornis, hun partners en kinderen, en de opleiding van jonge professionals als opleider psychiatrie in het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie.

Mijn missie is het streven naar continue verbeteren van diagnostiek en behandeling van ouderen met een psychiatrische stoornis door het integreren van opleiding en onderzoek in de dagelijkse praktijk.

Bezig met...

 • Onderzoek naar het beloop en behandeling van stemmings-, angst- en somatische symptoom stoornissen bij ouderen verwezen naar de specialistische GGZ (ROM-GPS studie: Routine Outcome Monitoring for Geriatric Psychiatry & Sciences).
 • Onderzoek naar lichamelijk onverklaarde klachten bij ouderen binnen de OPUS studie (Older Persons with medically Unexplained Symptoms).
 • Onderzoek naar depressie bij ouderen binnen NESDO (Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen).
 • Ontwikkelen van neurofeedback behandeling bij depressieve ouderen (idiographic study of Neurofeedback to Ameliorate Mood in the Elderly, i-NAME).
 • Onderzoek naar de interactie tussen lichamelijke (frailty) en cognitieve veroudering in relatie tot depressie binnen verschillende onderzoeksprojecten, zoals OPUS, NESDO, ROM-GPS, Lifelines en i-CASE (idiographic study of Cognitive function, Affect, and Sleep in Early Alzheimer).
 • Evalueren van de (kosten)effectiviteit van schematherapie, aangevuld met psychomotore therapie voor ouderen met persoonlijkheidsproblematiek (en affectieve klachten).
 • Opleiding van psychiaters in het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie.

Links

Publicaties van Richard Oude Voshaar op Pubmed 
Publicaties van Richard Oude Voshaar op ResearchGate